W pięćdziesiątym szóstym Gomułka zacisnął [...] – marka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest marka — zgromadziliśmy 6 opinii.

Jak "marcowe migdały"

W pięćdziesiątym szóstym
Go­mułka za­cisnął pięść
i społeczności żydowskiej
po­wie­dział cześć

Ktoś krzyknął
"Sy­joniści do Syjamu"
nie wiedząc co mówi
i ze łza­mi w oczach
żeg­na­li się ludzie

Zos­tały pus­te mieszkania
a łupy podzielono
za­wijając pej­sa na palec
od­jechał pro­fesor z wa­lizką skromną....

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 lutego 2018, 21:31

Ciężki te­mat i ciężka his­to­ria. Ale wier­sz dob­ry :) 

War­to zas­ta­nowić się nad przyczyną, pod­stawą faktów his­to­rycznych i ich skutków... 

I szli pro­feso­rowie , ucze­ni, pi­sarze, pra­cow­ni­cy urzędów , szli i dzien­ni­karze.
Nig­dy nie zos­ta­li osądze­ni a żyją do dziś . Kłam­cy szub­rawcy, ban­dy­ci , złodzieje , mor­dercy sa­dyści i porządni ludzie . 
Oto epi­zod żydo­komu­ny jeszcze nie oce­niony przez his­to­ryków a już potępiony . 

Myślę, że ta­kie wier­sze są bar­dzo niebez­pie­czne dla su­weren­ności Pol­ski i dob­ro­bytu Po­laków, bo gdzy ug­niemy się os­ta­tecznie i zaczniemy wypłacać od­szko­dowa­nia Żydom, to zab­raknie na eme­rytu­ry, 500 plus, mie­szka­nia, a Polska [...] — czytaj całość

Trud­na his­to­ria, ale jed­no jest pew­ne, ze nie ma dy­mu bez ognia... 

Ważny te­mat...
Chciałem za­pytać czy tu­taj rzeczy­wiście chodzi o marzec 56 czy 68? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

IKON

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 00:15Raspberry do­dał no­wy tek­st Są chwi­le gdy by­cie [...]

wczoraj, 23:50MyArczi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:24Logos sko­men­to­wał tek­st Grzech to psycho­za, a [...]

wczoraj, 23:22yestem sko­men­to­wał tek­st czarna i gorzka sa­mot­ność [...]

wczoraj, 22:43szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:28Smurf007 do­dał no­wy tek­st gasnę z nadzieją że roz­palę [...]

wczoraj, 22:23Logos do­dał no­wy tek­st Na chwilę obecną nie [...]

wczoraj, 22:10onejka sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

wczoraj, 22:00onejka sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

wczoraj, 21:45Logos do­dał no­wy tek­st Oczami to człowiek wszys­tko [...]