W mojej głowie jest [...] – Vort

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Vort — zgromadziliśmy 5 opinii.

Liczbowisko

W mo­jej głowie jest inaczej
Po pier­wsze nie krzyczę
Kłamać wrzas­kiem może każdy

Za przeszłość dałbym iść na sa­mo dno
W oceany tam gdzie nie byłem
Po dru­gie pływam tyl­ko ranny

Trze­cie trze­ba przyz­nać niewielkie
Jak żarood­porność na stłuczeń szklistość
Oczy za mgłą zi­mowej choroby

Wszys­cy umiera­my w bieli opaskach
Każdy ma imię inaczej wydłubane
Po czwar­te śle­pi jes­teśmy na absolut

...ab­so­lut je nas smacznie...

W na­wias zak­rwa­wionych stronic
W niewo­li wys­sie źródło niepew­nej linii,
Nos­talgii na­pisa­nej piórem

Po piąte jest szóstym siódmego
Kto ma oczy nie zamknięte
Ten od­szedł w życiu zgu­biony bez monet

Jest ósmy nieświado­my liczby
I dziewiąty na­jedzo­ny ostatnim
Skur­czem wysłucha­nej se­rena­dy...

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 kwietnia 2010, 00:25

Nie ma problemu.
Jest czas na wier­sze białe i wier­sze rymowane.
Pozdrawiam. 

masz rac­je:) Uciekam. Pa 

Ale nie po­win­no sie meczyc czy­tel­ni­ka. Dla­tego przy­jelo sie for­me ry­mowa­na. Jest trud­niej­sza do stworze­nia ale za to le­piej prze­mawia i le­piej sie trawi...:) 

zbed­ne zbed­ne:) To wte­dy by­loby le­piej ze­by ten tek­st zo­sal na­pisa­ny nie ja­ko wier­sz lecz ja­ko mysl. By­loby przej­rzys­ciej. Tak mys­le. :) 

A gdy­by sie troche po­rymo­walo to le­piej by sie czy­talo i rozumialo:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

malagwiazda

Użytkownicy
U V W
Aktywność

dzisiaj, 14:53fyrfle do­dał no­wy tek­st Dotykanie

dzisiaj, 14:51fyrfle do­dał no­wy tek­st Za co się nie [...]

dzisiaj, 14:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st jeśli chcesz odzys­kać siły [...]

dzisiaj, 14:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tak często poz­wa­lamy, by [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 14:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Podsłuchując co na nef­ro­logii

dzisiaj, 14:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nikt nie uszczęśli­wi Cię [...]

dzisiaj, 14:00Cambel sko­men­to­wał tek­st W naj­piek­niej­szym wspom­nieniu tli [...]

dzisiaj, 13:59Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 13:19Naja sko­men­to­wał tek­st Tanatos