win wyznanie nie jest równią z [...] – Pier ForTune

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Pier ForTune — zgromadziliśmy 0 opinii.

Zwierzenie

win wyznanie
nie jest równią
z odpuszczeniem

nakłada jed­nak światło
na wszys­tkie do przetrawienia
krzy­wiz­ny i cienie

nie trze­ba wiel­kich starań
a otwartości
na od­nowę wpływu

bożej lo­jal­ności

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 stycznia 2017, 16:45
Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 14:41Cris sko­men­to­wał tek­st Może Ci się zdać [...]

dzisiaj, 14:36Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:21JaJo sko­men­to­wał tek­st niania

dzisiaj, 14:20[...] sko­men­to­wał tek­st Szczęścieczłowieka­jes­tw je­go wo­li''

dzisiaj, 14:15Salomon sko­men­to­wał tek­st Szczęścieczłowieka­jes­tw je­go wo­li''

dzisiaj, 14:01Salomon sko­men­to­wał tek­st W sek­sie nie wol­no [...]

dzisiaj, 14:00natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:00Salomon sko­men­to­wał tek­st niania

dzisiaj, 13:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st Przemaluj swój dom, będzie [...]