wiesz zgubiłam się wierszach spadła na [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 10 opinii.

ściernisko

wiesz
zgu­biłam się wierszach
spadła na nas tak nag­le ta jesień
okręcił mnie wokół palca
zawrócił w głowie październik

na liściach wiatr pozawijał
złotych snów papiloty

a ja tu plączę się w słowach
jak pocho­wany w trawie
strażnik snów no­cy letniej
przy­jaciel mój
nieśmier­telnik

wiersz
zebrał 9 fiszek • 19 października 2017, 08:26

:) 

Po co? Wej­dziemy służbo­wo... na sta­tek. ;)
Miłego dnia. :)) 

Art, Ty to masz pro­pozyc­je, w ta­kim ra­zie re­zer­wuj bilety;-) 

Piękne.
Po­zos­ta­je cze­kać na... San Fran­cisco. ;)
Dob­ra­noc. :)) 

M., miałam taką cichą nadzieję, że w Two­jej też. Przyjęte.

Onej, mam ta­kie wi­doki o świ­cie w drodze do pra­cy, że naj­chętniej zat­rzy­małabym się i fo­tog­ra­fowała, a że nie mam cza­su, ob­ra­zuję wier­szem (sta­ram się przy­naj­mniej).

Poz­dra­wiam ciepło! 

Ład­ne po­god­ne spoj­rze­nie ...ja tak nie pot­ra­fię, żeby paździer­nik zawrócił w głowie...ech ! 

M., ta­ki­mi wier­sza­mi roz­praszasz mro­ki w nie jed­nej duszy.
Chylę czoła.
I po­nawiam zap­rosze­nie na kawę :)) 

Bar­dzo Wam dziękuję za obec­ność, droższą nad wszys­tkie fiszki;)
Dob­re­go dnia, dziewczyny. 

U Ciebie tak pięknie, uwiel­biam tu wracać.
Pozdrawiam 

Piękny, jak zaw­sze, ten nieśmiertelnik... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Evulka

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 08:09przelon do­dał no­wy tek­st Nic bo­wiem nie czy­ni [...]

dzisiaj, 08:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 07:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedyś byłem sobą, te­raz [...]

dzisiaj, 07:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Głupota, to wspólna mat­ka [...]

dzisiaj, 04:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 01:43Nina K do­dał no­wy tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

dzisiaj, 00:29róż li­la do­dał no­wy tek­st lata więc

dzisiaj, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]