widzisz, znów jesień maluje tajemnice [...] – Gaia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Gaia — zgromadziliśmy 17 opinii.

Dumka jesienna

widzisz, znów jesień
ma­luje ta­jem­ni­ce wśród traw
plącze słowa na wiersze
jak war­kocze na wiatr

nie wiem która to z kolei
w licze­niu my­li się czas
aż strach je wymieniać
tak głębo­ko są w nas

te cze­kające za ro­giem jak sny
płod­ne w pla­ny, marzenia
z nadzieją na świt

te chłod­ne, głod­ne szar­pa­ne bólem
w górę i pod wiatr - na wspak
wciąż nie tak

i wreszcie te, że oto jest
cichy kąt, ciepły piec
i ja

ta­ki świer­szcz w kominie
co wciąż gra

wiersz
zebrał 9 fiszek • 10 października 2018, 19:06

Tak, ale ska­pitu­lował, przeg­rał z moim sprzętem mu­zycznym. :D
A swoją drogą, to szyb­ko go zna­lazłem... otu­manione­go głośniej­szą mu­zyką i oka­zało się, ze nie miał bi­letu na kon­cert. ;) 

Ar­ti czy miałeś w swoim m te­go graj­ka???je­go nie prze­bije żaden dźwięk po wys­ta­wieniu wszys­tkich sza­fek po­lowa­nie trwało 3 dni na ko­niec złapałam sku­bane­go i chciałam zab­rać skrzyp­ki ale os­ta­tecznie wy­pus­ci­lam na wol­ność ale pow­ro­tu do do­mu już nie miał;)p 

Ka­ti, bo on grał... a Ty - nic. :P
Aż trze­ciej no­cy chłopi­na... prze­piłował skrzynkę... :D 

buj­da z tym świer­szczem,że to wy­bit­ny gra­jek :-)p dos­tał mi się kiedyś do do­mu scho­wał za szaf­ki i grał tak uciążli­wie,że 3 no­ce nie spałam;-)p lu­bię je­sień tyl­ko za jej ko­lory faj­ny wier­sz Beatko:-)pozdrawiam 

Je­sien­ne SPA wi­ta wyjątko­wych gości . Kłaniam się :) 

Oj tak mi ta Two­ja je­sień za­pachniała i ko­lora­mi urzekła ;) 

Szko­da... :P:D
Dob­rej noc­ki. :)) 

Myślę....Pros­to­ta zachęca, ale wiel­kość prze­raża. Da­lej myślę...
Już.
I ... uciekłam ;) 

Prze­myśl to jeszcze. Nie ma nic gor­sze­go od pochop­nych decyzji...
Może świer­szczo­wi by się spodobało?
W końcu jes­tem smo­kiem całkiem... pros­tos­krzydłym. ;) 

Two­je klep­nięcie za­biłoby... świer­szcza. Więc nie, ale dziękuję że chcesz pomóc ;) 

Gaia

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Intymność pi­sarza bar­dzo czes­to [...]

dzisiaj, 00:30silvershadow sko­men­to­wał tek­st podziałów nie tworzą od­mien­ne [...]

dzisiaj, 00:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

dzisiaj, 00:16Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Człowiek, który za bar­dzo [...]