widzisz, znów jesień maluje tajemnice [...] – Gaia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Gaia — zgromadziliśmy 17 opinii.

Dumka jesienna

widzisz, znów jesień
ma­luje ta­jem­ni­ce wśród traw
plącze słowa na wiersze
jak war­kocze na wiatr

nie wiem która to z kolei
w licze­niu my­li się czas
aż strach je wymieniać
tak głębo­ko są w nas

te cze­kające za ro­giem jak sny
płod­ne w pla­ny, marzenia
z nadzieją na świt

te chłod­ne, głod­ne szar­pa­ne bólem
w górę i pod wiatr - na wspak
wciąż nie tak

i wreszcie te, że oto jest
cichy kąt, ciepły piec
i ja

ta­ki świer­szcz w kominie
co wciąż gra

wiersz
zebrał 9 fiszek • 10 października 2018, 17:06

Tak, ale ska­pitu­lował, przeg­rał z moim sprzętem mu­zycznym. :D
A swoją drogą, to szyb­ko go zna­lazłem... otu­manione­go głośniej­szą mu­zyką i oka­zało się, ze nie miał bi­letu na kon­cert. ;) 

Ar­ti czy miałeś w swoim m te­go graj­ka???je­go nie prze­bije żaden dźwięk po wys­ta­wieniu wszys­tkich sza­fek po­lowa­nie trwało 3 dni na ko­niec złapałam sku­bane­go i chciałam zab­rać skrzyp­ki ale os­ta­tecznie wy­pus­ci­lam na wol­ność ale pow­ro­tu do do­mu już nie miał;)p 

Ka­ti, bo on grał... a Ty - nic. :P
Aż trze­ciej no­cy chłopi­na... prze­piłował skrzynkę... :D 

buj­da z tym świer­szczem,że to wy­bit­ny gra­jek :-)p dos­tał mi się kiedyś do do­mu scho­wał za szaf­ki i grał tak uciążli­wie,że 3 no­ce nie spałam;-)p lu­bię je­sień tyl­ko za jej ko­lory faj­ny wier­sz Beatko:-)pozdrawiam 

Je­sien­ne SPA wi­ta wyjątko­wych gości . Kłaniam się :) 

Oj tak mi ta Two­ja je­sień za­pachniała i ko­lora­mi urzekła ;) 

Szko­da... :P:D
Dob­rej noc­ki. :)) 

Myślę....Pros­to­ta zachęca, ale wiel­kość prze­raża. Da­lej myślę...
Już.
I ... uciekłam ;) 

Prze­myśl to jeszcze. Nie ma nic gor­sze­go od pochop­nych decyzji...
Może świer­szczo­wi by się spodobało?
W końcu jes­tem smo­kiem całkiem... pros­tos­krzydłym. ;) 

Two­je klep­nięcie za­biłoby... świer­szcza. Więc nie, ale dziękuję że chcesz pomóc ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gaia

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 22:49osobliwy do­dał no­wy tek­st Abstrakcja i Un­cja

dzisiaj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

dzisiaj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

dzisiaj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

dzisiaj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja