Widziałam dzisiaj płaczącego Anioła. W [...] – rastanatusia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest rastanatusia — zgromadziliśmy 3 opinie.

* * *

Widziałam dzi­siaj płaczące­go Anioła.
W kącie wśród ludzi po cichut­ku konał.
Sa­mot­ny, bez­bron­ny a nikt się nie zatrzymał.
Ani se­kun­dy uwa­gi od ludzi nie ot­rzy­mał.

Widziałam dzi­siaj na­rodzi­ny de­mona.
Pow­stał z łez, pod­ciętych skrzy­deł i bólu Anioła.
Zep­su­te ser­ca w piekiel­nej Zła mat­ni.
Ludzka znie­czu­lica pow­stała z niedo­boru em­pa­tii.

Narze­kasz, że świat upa­da, że jest pełen zła
A bez zapłaty nie dasz z siebie na­wet od­ro­biny dob­ra.
Jak sztu­ka w teat­rze, ak­tor­ska gra iro­nii.
Za­pomi­nasz o in­nych w świątecznej po­goni..

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 grudnia 2017, 13:32

Dziękuję za opi­nie, poz­dra­wiam :)
Mam nadzieje, ze cho­ciaż niektórzy ot­worzą swo­je ser­ca w te święta.. 

Świet­ny po­mysł, ta­ki pros­połeczny wier­sz, przy­pomi­nający i zap­raszający do słabszych. 

nie każdy wier­sz o aniołach
jak widzę
ma wzięcie ;} 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 15:35Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Gdziekolwiek nie pójdę, czuję [...]

dzisiaj, 15:32Moon G do­dał no­wy tek­st Gdziekolwiek nie pójdę, czuję [...]

dzisiaj, 13:37fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sześćdziesiąte trze­cie

dzisiaj, 13:31ducati7 do­dał no­wy tek­st Życzę wielu marzeń, żeby [...]

dzisiaj, 12:36Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Czasami tracę juz nadzieje, [...]

dzisiaj, 12:35chrupcia sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 12:34fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sześćdziesiąte dru­gie

dzisiaj, 12:32Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaskoczenie

dzisiaj, 12:27I.Anna sko­men­to­wał tek­st kolejna wios­na

dzisiaj, 12:24Loisentaz do­dał no­wy tek­st Najdalej te­mu, który dro­ga [...]