Widziałam dzisiaj płaczącego Anioła. W [...] – rastanatusia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest rastanatusia — zgromadziliśmy 3 opinie.

* * *

Widziałam dzi­siaj płaczące­go Anioła.
W kącie wśród ludzi po cichut­ku konał.
Sa­mot­ny, bez­bron­ny a nikt się nie zatrzymał.
Ani se­kun­dy uwa­gi od ludzi nie ot­rzy­mał.

Widziałam dzi­siaj na­rodzi­ny de­mona.
Pow­stał z łez, pod­ciętych skrzy­deł i bólu Anioła.
Zep­su­te ser­ca w piekiel­nej Zła mat­ni.
Ludzka znie­czu­lica pow­stała z niedo­boru em­pa­tii.

Narze­kasz, że świat upa­da, że jest pełen zła
A bez zapłaty nie dasz z siebie na­wet od­ro­biny dob­ra.
Jak sztu­ka w teat­rze, ak­tor­ska gra iro­nii.
Za­pomi­nasz o in­nych w świątecznej po­goni..

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 grudnia 2017, 13:32

Dziękuję za opi­nie, poz­dra­wiam :)
Mam nadzieje, ze cho­ciaż niektórzy ot­worzą swo­je ser­ca w te święta.. 

Świet­ny po­mysł, ta­ki pros­połeczny wier­sz, przy­pomi­nający i zap­raszający do słabszych. 

nie każdy wier­sz o aniołach
jak widzę
ma wzięcie ;} 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Aktywność

wczoraj, 21:35Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

wczoraj, 21:07angellfall do­dał no­wy tek­st Czuję się Jak­byś mnie [...]

wczoraj, 21:03angellfall do­dał no­wy tek­st Ile ra­zy będę mu­siała [...]

wczoraj, 21:01angellfall do­dał no­wy tek­st Stoję nad prze­paścią Ty [...]

wczoraj, 20:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

wczoraj, 20:41cyt.adela sko­men­to­wał tek­st ,, od­ległość nie dzieli [...]

wczoraj, 20:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st ,,Serce miej ot­warte dla [...]

wczoraj, 20:29mechaa sko­men­to­wał tek­st Grzechy kościoła

wczoraj, 20:21Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]