Wiatraki w oddali tańczą Z [...] – M44G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest M44G — zgromadziliśmy 1 opinia.

Wiosenny hałas.

Wiat­ra­ki w od­da­li tańczą
Z wiat­rem grają w kółeczko
Bu­dyn­ki na ho­ryzon­cie błyszczą
Pięknie świeci Nie­dziel­ne słoneczko

Wiśnie kwitną, budzą się kasztany
W pełni do­konują się wiosen­ne zmiany
Cho­ciaż trochę chłod­no jeszcze
To i tak budzą się króli­ki i mlecze

Ko­lory wszys­tkie na drze­wach, krze­wach i łąkach
Można usłyszeć trzmiela, pszczołę i skow­ronka
I w ta­kim prędkim świecie, nie ma­my ty­le na to czasu
To war­to posłuchać w ta­kich wa­run­kach ta­kiego hałasu
Odtwórz

wiersz • 14 kwietnia 2019, 14:20

Śliczny wier­szyk przed­szkol­ny.
Lu­bisz małe dziewuszki..? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:40yestem sko­men­to­wał tek­st Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze [...]

dzisiaj, 10:38yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy ogar­nia cię lęk [...]

dzisiaj, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:36yestem sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 10:15Lila_ sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]

dzisiaj, 09:54yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 09:52eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Wcale nie chodzi o [...]