Wiatraki w oddali tańczą Z [...] – M44G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest M44G — zgromadziliśmy 1 opinia.

Wiosenny hałas.

Wiat­ra­ki w od­da­li tańczą
Z wiat­rem grają w kółeczko
Bu­dyn­ki na ho­ryzon­cie błyszczą
Pięknie świeci Nie­dziel­ne słoneczko

Wiśnie kwitną, budzą się kasztany
W pełni do­konują się wiosen­ne zmiany
Cho­ciaż trochę chłod­no jeszcze
To i tak budzą się króli­ki i mlecze

Ko­lory wszys­tkie na drze­wach, krze­wach i łąkach
Można usłyszeć trzmiela, pszczołę i skow­ronka
I w ta­kim prędkim świecie, nie ma­my ty­le na to czasu
To war­to posłuchać w ta­kich wa­run­kach ta­kiego hałasu
Odtwórz

wiersz • 14 kwietnia 2019, 16:20

Śliczny wier­szyk przed­szkol­ny.
Lu­bisz małe dziewuszki..? 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:23Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszechświat to idea umysłu

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:49marka do­dał no­wy tek­st Sam

wczoraj, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny