W czarnej toni moich oczuujrzysz [...] – kati75

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kati75 — zgromadziliśmy 5 opinii.

Tobie

W czar­nej to­ni moich
oczu uj­rzysz swoją twarz
nie ma w nich smutku
ani żalu jest tyl­ko miłość

kochać to żyć
a ty jes­teś moim życiem
Odtwórz

/20 lat ra­zem/❤️

wiersz
zebrał 6 fiszek • 9 lutego 2019, 09:18

Dziękuję Wam za życze­nia i ko­men­tarze pozdrawiam:-) 

- ko­lej­nych 20 lat :)) 

fajnie 

Chciałbym mieć ty­le wrażli­wości na piękno, mądrości co niektórzy z Was choć tyl­ko mogę się sta­rać jak tyl­ko mogę lecz nig­dy da­lej od praw­dzi­wej Ko­biety nie sięgnę... 

Gra­tulac­je!!! :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 00:47yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi, jak [...]

dzisiaj, 00:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:43yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 00:29yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 00:16yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Islam re­ligia po­koju

wczoraj, 23:07sprajtka sko­men­to­wał tek­st aby po­zos­tać sobą mu­sisz [...]

wczoraj, 21:34Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz w coś [...]

wczoraj, 21:30Cropka sko­men­to­wał tek­st Prawda ja­wi się, gdy [...]