W cukierniczce jest sól herbata tej [...] – marka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest marka — zgromadziliśmy 3 opinie.

Smutek - miniaturka

W cukierniczce
jest sól
her­ba­ta tej nocy
wzrusza ramionami
.................................

Pod­su­mowa­nie: "Kry­zys małżeński"

Prze­cież to nor­malne że
może się zsiąść każda miłość
i po­dej­dzie łza­mi w słoiku

Wte­dy zaczy­na się marazm
dwóch sylwetek
i schodzi z zi­mowej półki
słoik po słoiku
a pal­ce za­nurzo­ne w dżemie
są od ślu­zu kwaśne

Prze­cież to nor­malne że
ga­ry na gazie
mają okop­co­ne twarze
prze­cież to wstrętne
bo każdy swój kąt
knu­je w potrąco­nej wyob­raźni

wiersz
zebrał 18 fiszek • 24 czerwca 2013, 08:56

b.ład­ne, b.wyraziste
pozdr. 

A toś zas­koczył dal­szym ciągiem:) słusznie myślę że war­to pow­ra­cać do przeczy­tanych tekstów:)pozdrawiam 

Mi­niatur­ka na miarę smut­ku,byc może to cu­kier był słony-poz­dra­wiam ser­decznie Piot­rze :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

misiek45

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 10:32piórem2 do­dał no­wy tek­st zapraszam na mo­jego blo­ga [...]

dzisiaj, 10:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

dzisiaj, 09:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:54.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 09:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st W życiu doj­rzałość zaw­sze [...]

dzisiaj, 09:34zofija sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:26sprajtka do­dał no­wy tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:08zofija sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

dzisiaj, 08:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

dzisiaj, 08:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do Człowieka