wciąż słyszę słowa niewypowiedziane [...] – Adamo70

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Adamo70 — zgromadziliśmy 3 opinie.

***

wciąż słyszę słowa niewy­powie­dziane
wciąż widzę ob­ra­zy niema­lowa­ne
wciąż podążam dro­gami nig­dy niepoznanymi
wciąż widzę przyszłość która nie była nam dana

każde­go dnia budzą mnie szepty
każdej no­cy do snu kołysze cichy oddech
każdy pro­mień słońca budzi wspom­nienia
każdy pod­much wiat­ru uno­si je do nieba

to za­pach ka­wy o po­ran­ku
słod­ki smak ro­gali­ka z dżemem
krop­le ro­sy, świ­tem pod nogami
cień w poświacie noc­nej la­tar­ni

nie py­tałem nig­dy mo­jej duszy
gdy mi­jałem krzyż na dróg rozstaju
czy prawdą jest że miłość nie umiera
lecz trwa póki ser­ce uderza

wciąż pat­rzę w niebo nadzieją targany
że gdzieś tam wśród gwiazd mi­liona
zo­baczę błysk twych oczu ro­ześmianych
za­miast chłodu gra­nito­wego anioła

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 lutego 2019, 17:51

Wiara po­dob­no czy­ni cu­da, a na­wet jak nie, to lżej się cier­pi... piękny wier­sz ! 

Bar­dzo ład­ne. :) 

ja­kiś wiel­ki powrót? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
A B C
Aktywność

wczoraj, 23:20cyt.adela do­dał no­wy tek­st lepszanoc

wczoraj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

wczoraj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

wczoraj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

wczoraj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

wczoraj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

wczoraj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

wczoraj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

wczoraj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]