wciąż słyszę słowa niewypowiedziane [...] – Adamo70

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Adamo70 — zgromadziliśmy 3 opinie.

***

wciąż słyszę słowa niewy­powie­dziane
wciąż widzę ob­ra­zy niema­lowa­ne
wciąż podążam dro­gami nig­dy niepoznanymi
wciąż widzę przyszłość która nie była nam dana

każde­go dnia budzą mnie szepty
każdej no­cy do snu kołysze cichy oddech
każdy pro­mień słońca budzi wspom­nienia
każdy pod­much wiat­ru uno­si je do nieba

to za­pach ka­wy o po­ran­ku
słod­ki smak ro­gali­ka z dżemem
krop­le ro­sy, świ­tem pod nogami
cień w poświacie noc­nej la­tar­ni

nie py­tałem nig­dy mo­jej duszy
gdy mi­jałem krzyż na dróg rozstaju
czy prawdą jest że miłość nie umiera
lecz trwa póki ser­ce uderza

wciąż pat­rzę w niebo nadzieją targany
że gdzieś tam wśród gwiazd mi­liona
zo­baczę błysk twych oczu ro­ześmianych
za­miast chłodu gra­nito­wego anioła

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 lutego 2019, 18:51

Wiara po­dob­no czy­ni cu­da, a na­wet jak nie, to lżej się cier­pi... piękny wier­sz ! 

Bar­dzo ład­ne. :) 

ja­kiś wiel­ki powrót? 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 02:48yestem do­dał no­wy tek­st prężyli stru­ny chwa­lili swe smyczki sak­so­fony fle­ty [...]

dzisiaj, 02:44yestem sko­men­to­wał tek­st W kwes­tii mniej­szości sek­sual­nych [...]

dzisiaj, 00:39wonderful348 do­dał no­wy tek­st Bez ce­lu

dzisiaj, 00:05Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Sierpnica

dzisiaj, 00:04Lila Roe do­dał no­wy tek­st Trawa grająca

wczoraj, 23:43ODIUM sko­men­to­wał tek­st Sierpnica

wczoraj, 23:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:20Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Wyprawa

wczoraj, 23:17Spruta sko­men­to­wał tek­st Sierpnica

wczoraj, 23:12ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]