W chmurze budowałam stabilności [...] – Pojda

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Pojda — zgromadziliśmy 0 opinii.

Kawałki

W chmurze bu­dowałam sta­bil­ności fundamenta
Jed­nak ja­ko is­tnienie zos­tałam przeklęta
Pękła bańka prze­cud­na w której godzi­ny liczyłam
Cała życiowa har­mo­nia mnie opuściła.

Czy win­na jes­tem ja zła wszel­kiego ?
Każdej krop­li krwi świata całego.
Czy moimi błęda­mi dół wykopałam?
Nie wiem, chodź chętnie bym już wie­działa.

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 października 2018, 16:35
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Pojda

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:23Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszechświat to idea umysłu

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:49marka do­dał no­wy tek­st Sam

wczoraj, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny