w chaosie słów migamy życie pomiędzy [...] – Gaia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Gaia — zgromadziliśmy 28 opinii.

Tytuł się zawiesił w sieci

w chaosie słów mi­gamy życie
po­między jed­nym a dru­gim syg­nałem ekranu
czas się za­korze­nił i wrósł w obcowanie
w po­ciągu, tram­wa­ju, przy stole
gdziekol­wiek jestem

a wśród pochy­lonych głów nad ekranem
cisza

- przep­raszam, która godzina? 
py­tanie z pop­rzed­niej epoki
wpółprzy­tom­ne oczy pat­rzą na mnie
jak na Chińczyka

przep­raszam, bo to przeszkadza
tam życie pędzi
pos­ty, emot­ki, laj­ki, półsłowa i selfi

na­wet w par­ku wśród drzew
w met­rze i na ulicach
nieo­dzow­ny rek­wi­zyt w dłoni

a pta­ki- siero­ty gardła zdzierają
w kon­cercie dla obec­nych inaczej
uśmiechów półprzy­tom­nych twarzy

-  gdzie jesteś?
człowieku wir­tual­ny tej epoki

czy to jeszcze ważne że czekasz
na znak
na ślad
na przyzwolenie
drżące w ko­niu­szkach uśmiechu
i widzisz

czy to ważne jeszcze dla ciebie
że w ułam­ku se­kun­dy zmienia się
ko­loryt w nas
i to co obok

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 września 2018, 14:13

Jak to "też"??? Prze­de wszys­tkim. :D
Wza­jem­ności :)) 

I tu się zgodzę z Ba­dyl­kiem. Lu­bię ta­ki ogień, co grze­je... :)
I ze Smo­kiem Ar­tim też się zgodzę, chińszczyz­na.. nie jest w ce­nie ;)
Poz­drówki dla Was :)) 

Niek­torzy znają ta­ki ogień co nie parzy a grze­je. To og­nisko do­mowe i na­wet znam ta­kich, co o ta­kim og­niu marzy­li i się marze­nia spełniły. 

Twój ogień nie ziębi i nie parzy,
ale... kto o ta­kim og­niu marzy? :) 

Sztuczny smok... to i ogień sztuczny, zim­ny i ni­kogo nie parzy, bezpieczny 

Be­cik, bez Ciebie nie ma za­bawy, to ja­kaś kpaj­na...
ktoś tu uda­je smo­ka, lecz jest Ma­de in Chi­na. ;) 

To nie ja­ma smocza lecz zjawisko
próżny trud i złorzeczenia
jes­teś tu, to tam cię nie ma
ot i wszystko.
Baw­cie się dob­rze. Na mnie czas :) 

Nie wiem, kto, nie znam, wyglądasz na fal­sy­fikat, ta­nią podróbkę z Chin. :P:D 

To,, yes­tem ja''przy­gar­nij,, kropka'' 

Je­dynym, cer­ty­fiko­wanym, po­siadającym wszel­kie świadec­twa, ho­log­ra­my i plom­by, oraz lis­ty uwie­rzy­tel­niające... yes­tem ja, ko­niec i krop­ka. Po­za ty­mi trze­ma więcej smoków nie ma. :P:D
Up­rasza się wszel­kie Ba­dyl­ki o niepod­szy­wanie się.
Dob­ra­noc. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 22:15Chestnut do­dał no­wy tek­st Różany ogród...  

dzisiaj, 22:06yestem sko­men­to­wał tek­st w swej oj­czyźnie będziesz [...]

dzisiaj, 22:00yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek ma wolną wolę, [...]

dzisiaj, 21:24Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st A z qwa­mi i [...]

dzisiaj, 21:23Fallina do­dał no­wy tek­st Zalosna sin­giel­ka porzu­cona raz, [...]

dzisiaj, 21:21Naja wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

dzisiaj, 21:19Naja wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

dzisiaj, 21:03Naja sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

dzisiaj, 20:40danioł sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

dzisiaj, 20:30karciawiersze do­dał no­wy tek­st Szczerość ważnym ele­men­tem al­truiz­mu [...]