usta zdezorientowane radość w [...] – Thé vert

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Thé vert — zgromadziliśmy 8 opinii.

# jadłospis niejadanych chwil

us­ta zdezorientowane
ra­dość w grabieży
- pyszni żyły
wokół da­ty zegara
czuję przy­jem­ność
w szu­mie zakrętów

- zas­ka­kuj - oczaruj

w przer­wie na autos­tradzie świat gwiżdże
umy­ka ta mała różni­ca serc
- zat­ra­cam się

* zas­ka­kuj świecie tak - w niez­liczo­nych niteczkach
je­go możli­wościach

wiersz
zebrał 10 fiszek • 7 lutego 2019, 08:40

:))
- dzięku­je
jes­teście -wspa­niali :D 

Quuur­czeee, cza­sami war­to zna­leźć ta­kie kwiat­ki w ko­men­tarzach. :D
Na­wet, jeśli w tym praw­dy nie ma za grosz... ;)
Cmok!!! :*
smok :)) 

mam nadzieję że mnie?;-)p bo Smo­ka wszys­cy uwiel­biają ha­ha;-)poz­dra­wiam Was 

;)) - uwiel­biam Cię 

na tej autos­tradzie przem­knęłam;-)p poz­dra­wiam Madziu;-) 

Autos­tra­da do... zat­ra­cenia... ;)
Fajne.
poz­dra­wiam. :)) 

miło że zain­te­reso­wał :)) 

In­te­resująco :-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 00:47yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi, jak [...]

dzisiaj, 00:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:43yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 00:29yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 00:16yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Islam re­ligia po­koju

wczoraj, 23:07sprajtka sko­men­to­wał tek­st aby po­zos­tać sobą mu­sisz [...]

wczoraj, 21:34Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz w coś [...]

wczoraj, 21:30Cropka sko­men­to­wał tek­st Prawda ja­wi się, gdy [...]