usta zdezorientowane radość w [...] – Thé vert

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Thé vert — zgromadziliśmy 8 opinii.

# jadłospis niejadanych chwil

us­ta zdezorientowane
ra­dość w grabieży
- pyszni żyły
wokół da­ty zegara
czuję przy­jem­ność
w szu­mie zakrętów

- zas­ka­kuj - oczaruj

w przer­wie na autos­tradzie świat gwiżdże
umy­ka ta mała różni­ca serc
- zat­ra­cam się

* zas­ka­kuj świecie tak - w niez­liczo­nych niteczkach
je­go możli­wościach

wiersz
zebrał 9 fiszek • 7 lutego 2019, 08:40

:))
- dzięku­je
jes­teście -wspa­niali :D 

Quuur­czeee, cza­sami war­to zna­leźć ta­kie kwiat­ki w ko­men­tarzach. :D
Na­wet, jeśli w tym praw­dy nie ma za grosz... ;)
Cmok!!! :*
smok :)) 

mam nadzieję że mnie?;-)p bo Smo­ka wszys­cy uwiel­biają ha­ha;-)poz­dra­wiam Was 

;)) - uwiel­biam Cię 

na tej autos­tradzie przem­knęłam;-)p poz­dra­wiam Madziu;-) 

Autos­tra­da do... zat­ra­cenia... ;)
Fajne.
poz­dra­wiam. :)) 

miło że zain­te­reso­wał :)) 

In­te­resująco :-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

dzisiaj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

dzisiaj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

dzisiaj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

dzisiaj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

dzisiaj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]