zorro4 damian
 12 lipca 2021 roku, godz. 1:48

broń swego

jak Wołodyjowski Częstochowy

jak kocha

zrozumie, nic to

Strange one Adam
 11 lipca 2021 roku, godz. 21:50

"Ona myślała, że On się zmieni.
On myślał, że Ona się nie zmieni."

Fajny wiersz.