u pa­na bo­ga za piecem suszą [...] – róż lila

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest róż lila — zgromadziliśmy 17 opinii.

rodzynek

u pa­na bo­ga za piecem suszą się

roz­la­ne mleko
śliw­ki, co wpadły w kompot
ciężkie do zgry­zienia orzechy

kwiaty, których nikt nie dosięgnął
i nie dostał

bu­ty tych, co niejed­no przeszli
czap­ki z głów
aniołów stróżów kur­tki puchowe
płaszcze
peleryny
parasole

bos­kie ob­ra­zy ludzkich twarzy
łzy


opo­wiadasz mi baj­ki o bogu
wierzę ci 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 15 stycznia 2018, 13:48

Też ład­nie. :) 

eureka! 

Upar­ty Bab­sztyl. :P:P:P :)) 

nie(z)byt 

A po co?
Nie wy­daje Ci się, że po jakąś chor­rerę tu i te­raz jesteś? 

jak­by byl ka­sow­nik do ludzi to bym sie skasowala 

o tak, bar­dzo li­liowe, ale błękit­no liliowe..
me­tafo­ry wręcz fo­tog­ra­ficzne ;P
uda­ne, nie ma co

jak cię cza­sem weźmie lil..
to wra­casz z czymś nap­rawde dobrym
:) 

Bez tych dwóch os­tatnich wersów, super. 

Or­to­dok­syjni są wszędzie ta­cy sa­mi, ka­toli­cy, mojżeszo­wi, pra­wosław­ni, czy mu­zułma­nie... wierzą we wszys­tko... oprócz Miłości, która jest Bo­giem wszys­tkich re­ligii...
On by się tak nie wy­raził, ale smo­ki mogą: - Piep­rzyc ich! ;)
Ten, kto wie­rzy praw­dzi­wie, wie­rzy... jak dziec­ko, choćby w baj­ki. :)
A Li­la, jak ska­suje, to... dos­ta­nie w doop­sko. :P:D
Miłego pod­wie­czor­ku. :)) 

Też chętnie widziałabym na pier­wszej, na­wet codziennie.
Wie­rzccie mi , or­to­dok­syjni ka­toli­cy nie łykną, że o bo­gu ( z małej li­tery) i że baj­ki, o dwuz­naczności nie wspomnę...
A ja so­bie sko­piuję z datą, bo znając Lilę, zno­wu wszys­tko ska­suje i przepadnie... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

onejka

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 02:54whiterose do­dał no­wy tek­st Mamo, w zeszłe urodzi­ny [...]

dzisiaj, 02:48whiterose do­dał no­wy tek­st Lubię o so­bie myśleć [...]

dzisiaj, 02:39Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Niejedna praw­da się mi­ja [...]

dzisiaj, 02:25yestem sko­men­to­wał tek­st Nielot

dzisiaj, 02:14yestem sko­men­to­wał tek­st para pa­ra

dzisiaj, 02:11yestem sko­men­to­wał tek­st Nie jes­tem Ar­tur

dzisiaj, 02:09yestem sko­men­to­wał tek­st Każda miłość spełniona, [...]

dzisiaj, 02:09yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte czwar­te

dzisiaj, 02:06yestem sko­men­to­wał tek­st snow­man wróg czar­nych wróg czer­wo­nych wróg [...]

dzisiaj, 01:33Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st I piętrzą się tyl­ko [...]