ujrzałem pierwszego człowieka jego [...] – truman

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest truman — zgromadziliśmy 2 opinie.

*** (mojej Mamie)

uj­rzałem pier­wsze­go człowieka
je­go ra­miona ugięte wy­siłkiem
jak pro­metej­ski ogień
zgar­biony pod dy­mem nocy
niosły nadzieję okutą w płomy­ki słów

do­tykały warg - wskazywały:
to two­je us­ta - w nich biel
i czerń bociania
po­kot wilczy
a na brze­gu zi­ma zwichnięta

uj­rzałem pier­wsze­go człowieka
je­go dusza kon­ste­lacją
złotych okruchów
na miękkiej dłoni

po­wie­działa: jedz

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 czerwca 2019, 20:50

:) 

Cały Ty, jak zwyk­le... ;)
Miłego wie­czor­ku. :)) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 09:04rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Złapałam się wczo­raj w [...]

dzisiaj, 08:52Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 08:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Trzeba umieć ludzi rozumieć. https://www.youtube.com/watch?v=TbNQ1Jvj-6c

dzisiaj, 08:32Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Bez przyszłości jest trwa­nie [...]

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]