udaję życie w moim ciele bez [...] – szpulka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szpulka — zgromadziliśmy 28 opinii.

przykładność

udaję życie
w moim ciele

bez emocji
i intymności

po kawałku
w ustach

świata

wiersz
zebrał 11 fiszek • 18 lutego 2018, 19:16

trol­le są sweet ;) 

hej­te­rom mówię nie ;) 

He­terOM :P 

Nie smu­taj, Kar­wow­skiego Ci zos­ta­wiam, yes­tem he­tero. :P 

ha! i to mnie właśnie do zaz­drości dop­ro­wadza ;) 

Zaz­dros­na? Już? A ja się jeszcze... nie uma­lowałem. :P:d ha ha 

kur­ka... Art czu­je się zaz­dros­na :x 

A to nie są da­ne wrażli­we? :P Ja­kieś 187 -188, za­leży od te­go, czy się pros­tuję przy ja­kiejś koszy­kar­ce. :D ha ha ha 
Wiem, pat­rząc na Two­je mi­ni, to Ty mu­sisz mieć z 215? :D 

One­jeczko Art tak długo cze­kał, że zaczął mi­ni no­sić... cieka­we kiedy zacznie us­ta ma­lować :D
zresztą pew­nie chłopis­ku i do twarzy :)P

na­dal lu­bię jabłka ;) 

Widzisz, o Yes­tem nie wspomnę, że cze­kał i się docze­kał Chłopis­ko he he 
ale i ja jakże miałabym za­pomieć Autorkę pa­miętne­go wier­sza na ścian­ce ?? wrażenie pielęgnuję do dzi­siaj :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

onejka

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 11:52szpiek sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 11:49kati75 sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

dzisiaj, 11:32kati75 sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st bóg jest w to­bie, [...]

dzisiaj, 11:26kati75 sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 11:20kati75 do­dał no­wy tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 10:31szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:04piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 09:13RozaR sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza