ty tato nawet boisz [...] – truman

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest truman — zgromadziliśmy 0 opinii.

Tato

ty ta­to na­wet boisz się odważnie
w ko­rytarzu o poranku
podźwi­gasz ciężar cho­roby na kulach
ciężkim stu­kaniem o podłogę oz­najmiając światu
że ku­bek w kuchni znów otrzyma
swoją plas­ti­kową słomkę
a pas­kudne zmik­so­wane mięso
przyt­rzy­ma słabe ciało przed kroplówką
jeszcze je­den dzień

słyszę twój chrap­li­wy oddech
gdy jak bo­hate­rowie westernów
zdo­bywający ser­ca ame­rykańskich
ma­tek i córek
dziel­nie wkraczasz na ziemie wyjęte spod
spra­wied­li­wości - zdej­mując ubranie
przed łagodzącą ból kąpielą
prze­suwając pal­ca­mi po prześwitujących
jak białe ry­by żebrach
two­ja klat­ka pier­siowa uno­si się i opada
kręgosłup roz­ci­na ple­cy na wschód i zachód
ap­pa­lachy mount whitney
którędy po­wiedz jechać po horyzont
by ta podróż trwała dłużej
gdzie szu­kać skarbów
by na­dal za­sypiać pod gwiazdami
twoich oczu

wiesz tato
te dzi­kie ko­nie które tra­cimy
pod gołym niebem
to są naj­piękniej­sze ko­nie
ja­kie mogą tyl­ko wyplątać się z
naszych rąk
bo są uwol­nione tak bar­dzo wol­ne

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 lutego 2019, 11:14
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

dzisiaj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

dzisiaj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

dzisiaj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

dzisiaj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

dzisiaj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]