rozkochałeś mnie Panie w rozgwieżdżonych [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 3 opinie.

Słońce moje

roz­kochałeś mnie Panie
w roz­gwieżdżonych miastach
ocza­rowałeś blaskiem
mi­goczących ścieżek

lecz kiedy pat­rzę przez zorzę
na tańczące żurawie

wiem, że każdy wschód słońca
więcej mówi o Tobie

więc z każdym krwa­wiącym zachodem
dniem - spa­dającą gwiazdą
co­raz bar­dziej tęsknię
co­raz moc­niej wierzę

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 marca 2019, 09:12

Duszo oziębła, cze­mu nie go­rejesz...
Boża miłość żąda wciele­nia. I w żad­nych in­nych słowach nie brzmiałaby ta miłość bar­dziej przej­mująco, bar­dziej wy­mow­nie, blis­ko, jak tyl­ko w Twoich.
Wsłuchałem się w tą cichą mod­litwę, która wyk­racza po­za ten świat doświad­czeń i wyob­rażeń, zdu­miewając uf­nością zwykłą, ludzką a pełną gor­li­wości oraz od­da­nia.
Pi­sane piórem wyr­wa­nym z aniel­skiego skrzydła :) 
M. 

Zgadzam się z Ka­roliną. :)) 

Piękny , pełen tęskno­ty tekst 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

carolyna

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:30onejka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi