Ty jeszcze o tym [...] – finezja

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest finezja — zgromadziliśmy 9 opinii.

* * *

Ty jeszcze o tym nie wiesz
Ale jut­ro świt nie zas­ta­nie Ciebie w moich snach

Po raz ko­lej­ny odej­dziesz
Od ust na­miętnością łamiących pożąda­nie
Języ­ka, który wciąż pa­mięta słod­ko-słony smak nieba
I słów tak bar­dzo nieod­pornych na ból milczenia

Ty jeszcze nie wiesz
Lecz uwierz...
Między morzem a tęsknotą nie ma miej­sca na niemiłość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 września 2017, 22:09

Dzięki Ro­zaR za "kon­struk­tywną" kry­tykę. Miłego dnia :) 

Nie po­myliłem się - ład­ne ale tanie 

Ro­zaR chy­ba po­myliłeś się i wpi­sałeś pod nie tym tek­stem, co chciałeś.
Dobranoc. 

Ta­nio­cha z ba­zaru . 

Pięknie i mądrze na­pisa­ne. Miło poczy­tać:). Ser­deczności wza­jem­nie: ) 

Fi­nez­jo mnie również miło...i w Twoich słowach też jest wiele rac­ji, początko­wo trochę przeżywałam zmiany, te­raz jest dob­rze jak jest. Piszę nie dla fiszek, lecz te­mu, że ciszę i ser­ce swe słyszę.

Nieistotne [...] — czytaj całość

Cris, dziękuję. W tym co piszesz jest spo­ro rac­ji. Kiedyś było inaczej. Jes­tem na cy­tatach od 7 lat, więc wiem. Ale nau­czo­na doświad­cze­niem (niez­byt dob­rym) sa­ma te­raz uni­kam ko­men­to­wania . Jeżeli mi [...] — czytaj całość

Mnie się to nie po­doba, ok­le­pane i nud­ne, na­pisz coś ciekawszego. 

Ład­nie brzmi...
zauważyłam wier­sz i wiesz myślę, że niektórzy też, ale os­tatnio tu zim­no, większość się w pławi w włas­nych tek­stach, a pochwa­lić in­nych to już pra­wie za­nika...zaz­wyczaj przychodzą i cze­kają na ko­men­ty, fiszki, a sa­mi od siebie prócz włas­ne­go tek­stu nie do­dadzą in­nym do ich tek­stów słów, tak ciężko ruszyć...czekają...

Pozdrawiam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cris

Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 11:30dark smurf sko­men­to­wał tek­st Szanuję, podzi­wiam, czy­tam z [...]

dzisiaj, 11:30Moon G sko­men­to­wał tek­st (noc)nick

dzisiaj, 11:27Moon G sko­men­to­wał tek­st Czasami trze­ba sztur­chnąć.. aby [...]

dzisiaj, 11:26yestem sko­men­to­wał tek­st (noc)nick

dzisiaj, 11:14Moon G sko­men­to­wał tek­st (noc)nick

dzisiaj, 11:13Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 11:12Moon G do­dał no­wy tek­st KREW I CIEM­NOŚĆ (piosen­ka)

dzisiaj, 11:10yestem sko­men­to­wał tek­st (noc)nick

dzisiaj, 11:04yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuję, podzi­wiam, czy­tam z [...]