Tworzysz mnie na obraz swój [...] – carolyna

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest carolyna — zgromadziliśmy 2 opinie.

Akt

Tworzysz mnie
na ob­raz swój
i podobieństwo

kreujesz w ciszy
kar­miąc be­zus­tannie nadzieją
oraz naiwnością

ob­dzierasz po­woli
z godności
ma­lując strachem
i bezsilnością

Kiedy wreszcie stanę się
dos­ko­nała w Twoich oczach
jed­nym gestem
pop­chniesz mnie w przepaść.

/ dla Ciebie z nadzieją, że tak się jed­nak nie sta­nie/

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 listopada 2017, 12:52

Smut­ne, ale możli­wości są but­ne :) 

Faj­ny wier­sz o cyganach. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
B C D
Aktywność

wczoraj, 23:45marka do­dał no­wy tek­st Mariusz E 

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co po­między na­mi, [...]

wczoraj, 21:51finder do­dał no­wy tek­st niszczy nas nie świat, [...]

wczoraj, 21:49szpulka sko­men­to­wał tek­st Po to ma­my siebie, [...]

wczoraj, 21:48szpulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 21:48szpulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:07tyśkiewicz sko­men­to­wał tek­st Po to ma­my siebie, [...]

wczoraj, 21:07Menedzer5 sko­men­to­wał tek­st Najgorsze dla człowieka, wyk­lucze­nie [...]

wczoraj, 21:05Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera