Tworzysz mnie na obraz swój [...] – carolyna

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest carolyna — zgromadziliśmy 2 opinie.

Akt

Tworzysz mnie
na ob­raz swój
i podobieństwo

kreujesz w ciszy
kar­miąc be­zus­tannie nadzieją
oraz naiwnością

ob­dzierasz po­woli
z godności
ma­lując strachem
i bezsilnością

Kiedy wreszcie stanę się
dos­ko­nała w Twoich oczach
jed­nym gestem
pop­chniesz mnie w przepaść.

/ dla Ciebie z nadzieją, że tak się jed­nak nie sta­nie/

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 listopada 2017, 12:52

Smut­ne, ale możli­wości są but­ne :) 

Faj­ny wier­sz o cyganach. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga

wczoraj, 22:58Ta,heh do­dał no­wy tek­st Jest ta­ki rodzaj ob­ja­wienia, [...]

wczoraj, 22:45har.monic sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń