w mroźnych mrugnięciach przy [...] – Bise

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Bise — zgromadziliśmy 7 opinii.

* * *

w mroźnych mrug­nięciach
przy próbach stworze­nia
nikną kruche światy
opiekuńcze ramiona
pękają na mro­zie
szkla­ne oczy

wie­działaś, że do­rosłaś do doj­rzałości
odkąd per­fekcyj­nie ma­lujesz mig­dały paz­nokci pra­wej dłoni
bez emoc­jo­nal­ne­go opa­nowa­nia
ciała
nad­mier­nie mig­dałowa­tego

wiersz
zebrał 9 fiszek • 13 marca 2018, 17:56

Wszys­cy jes­teśmy cza­sami in­fantyl­ni, bez względu na płeć i wiek (oczy­wiście niektóre oso­by bar­dziej ;) ), ale to nie mu­si być całkiem złe. Za­pytaj wiatr, czy byłoby pięknie na tym świecie, gdy­by ciągle wiał tyl­ko chłodem? ;)
By­le do wios­ny. :)) 

ca­roly­na - dzięki, miło mi, że Ci się po­doba. Czy­tam Two­je wier­sze z dużym zainteresowaniem.

whi­tero­se - cza­sem pot­ra­fimy, tyl­ko o tym nie wiemy.

yes­tem - cza­sem, gdy emoc­je na­padają człowieka, war­to pomyśleć, [...] — czytaj całość

świet­ny tek­st, zwłaszcza pier­wsza strofa 

ja wciąż nie potrafię 

Cza­sem, by opa­nować emoc­je, war­to po­myśleć... o niebies­kich mig­dałach. ;)
Fajne.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Dob­re wer­sy... :) 

Dob­rze Cię czy­tać Bi­se ;>

Lu­bię ko­lor nu­de ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 00:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st Gdy byłam małą dziew­czynką, [...]

dzisiaj, 00:05MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj zatęskniłam za daw­na [...]

wczoraj, 23:07MyArczi sko­men­to­wał tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

wczoraj, 23:05Kedar do­dał no­wy tek­st Mgła nad łąką ra­no, [...]

wczoraj, 21:30Arafat22 do­dał no­wy tek­st Maratończyk

wczoraj, 20:58Thé vert sko­men­to­wał tek­st w podróży

wczoraj, 20:31zofija do­dał no­wy tek­st Najlepiej w życiu wychodzi [...]

wczoraj, 20:13zofija do­dał no­wy tek­st Horyzont - kryjówka słońca.  

wczoraj, 19:47zofija sko­men­to­wał tek­st Biedactwo wewnętrzne