w mroźnych mrugnięciach przy [...] – Bise

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Bise — zgromadziliśmy 7 opinii.

* * *

w mroźnych mrug­nięciach
przy próbach stworze­nia
nikną kruche światy
opiekuńcze ramiona
pękają na mro­zie
szkla­ne oczy

wie­działaś, że do­rosłaś do doj­rzałości
odkąd per­fekcyj­nie ma­lujesz mig­dały paz­nokci pra­wej dłoni
bez emoc­jo­nal­ne­go opa­nowa­nia
ciała
nad­mier­nie mig­dałowa­tego

wiersz
zebrał 9 fiszek • 13 marca 2018, 17:56

Wszys­cy jes­teśmy cza­sami in­fantyl­ni, bez względu na płeć i wiek (oczy­wiście niektóre oso­by bar­dziej ;) ), ale to nie mu­si być całkiem złe. Za­pytaj wiatr, czy byłoby pięknie na tym świecie, gdy­by ciągle wiał tyl­ko chłodem? ;)
By­le do wios­ny. :)) 

ca­roly­na - dzięki, miło mi, że Ci się po­doba. Czy­tam Two­je wier­sze z dużym zainteresowaniem.

whi­tero­se - cza­sem pot­ra­fimy, tyl­ko o tym nie wiemy.

yes­tem - cza­sem, gdy emoc­je na­padają człowieka, war­to pomyśleć, [...] — czytaj całość

świet­ny tek­st, zwłaszcza pier­wsza strofa 

ja wciąż nie potrafię 

Cza­sem, by opa­nować emoc­je, war­to po­myśleć... o niebies­kich mig­dałach. ;)
Fajne.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Dob­re wer­sy... :) 

Dob­rze Cię czy­tać Bi­se ;>

Lu­bię ko­lor nu­de ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

wczoraj, 22:57chrupcia sko­men­to­wał tek­st Zgubione uczu­cie

wczoraj, 22:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:18rudolf88 do­dał no­wy tek­st A więc, wciąż będę [...]

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:14yestem sko­men­to­wał tek­st Parking na Pol­nej

wczoraj, 22:06Eufemia do­dał no­wy tek­st Czy to nie pe­wien [...]

wczoraj, 21:54Eufemia sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]