trzeba sięgać do wewnętrznego [...] – Pier ForTune

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Pier ForTune — zgromadziliśmy 3 opinie.

Harmony vs Cha OS

trze­ba sięgać
do wewnętrzne­go
i zewnętrzne­go
kosmosu

by uruchamiać
mechanizmy
zestrojenia

chaosu

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 grudnia 2016, 16:07

Ro­zaR: zre­seto­wać chaosu w głowie z pew­nością się nie da, ale można przek­ształcać i odświeżać umysł.
Mar­ka: dziękuję za uz­na­nie :) 

Dla mnie czad, fi­lozo­ficzna praca. 

Może na­leży zre­seto­wać chaos w głowie ? 

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 14:41Cris sko­men­to­wał tek­st Może Ci się zdać [...]

dzisiaj, 14:36Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:21JaJo sko­men­to­wał tek­st niania

dzisiaj, 14:20[...] sko­men­to­wał tek­st Szczęścieczłowieka­jes­tw je­go wo­li''

dzisiaj, 14:15Salomon sko­men­to­wał tek­st Szczęścieczłowieka­jes­tw je­go wo­li''

dzisiaj, 14:01Salomon sko­men­to­wał tek­st W sek­sie nie wol­no [...]

dzisiaj, 14:00natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:00Salomon sko­men­to­wał tek­st niania

dzisiaj, 13:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st Przemaluj swój dom, będzie [...]