To ta przeklęta droga [...] – Demonekpaulinka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Demonekpaulinka — zgromadziliśmy 4 opinie.

Martwy Ktoś i żywy Nikt

To ta przeklęta dro­ga i kurhany,
Strzegące chwały mi­nionych dni!
Mo­gil­ne trwa­nie już mnie nie bawi,
Chciałbym znów kochać,
Chciałbym znów żyć!
Me us­chnięte ser­ce
zno­wu dziś krwawi,
Ona wspo­mina mnie...
Jest jak Kwiat -
Piękna i czysta.
Nie to co ja - 
Tru­pi chłód,
Siła nieczysta!

Gdzież ta dro­ga i Kurhany,
Strzegące chwały pra­daw­nych Królów?
Pus­te me życie już mnie nie bawi,
Jam żywy Trup!
Chciałbym w cmen­tarnej spocząć
mogile,
I śnić, i śnić...
Być jak noc, jak krew, jak duch!
Tańczyć przez wieki
Szkieletów ta­niec - 
Mroczny cud!


19.11.2010 r. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 19 listopada 2010, 14:06

Dziękuję bar­dzo! :D 

Kochać to nie znaczy tyl­ko brać - trze­ba także coś z siebie dać .............świet­nie piszesz :) 

Dziękuję! :) 

świet­ny wier­sz. : ) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

alrauuna

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 04:51LiaMort do­dał no­wy tek­st Świat się za­ciążył, wios­na [...]

dzisiaj, 00:20grzesiek do­dał no­wy tek­st Wierzcie Cie mi.. Wie­dzieć [...]

wczoraj, 23:08Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wiedźmy

wczoraj, 23:00Sierjoża do­dał no­wy tek­st Księża niech pil­nu­jo su­tan­ny!

wczoraj, 22:50róż li­la sko­men­to­wał tek­st Wiedźmy

wczoraj, 22:36RozaR do­dał no­wy tek­st Wiedźmy

wczoraj, 22:30róż li­la do­dał no­wy tek­st miło(sny)

wczoraj, 22:19doremi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

wczoraj, 22:18doremi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

wczoraj, 22:17Moon G do­dał no­wy tek­st ZAPOWIEDŹ