To płacz pozwala nieuchronność końca [...] – Condor

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Condor — zgromadziliśmy 0 opinii.

Takie tam...

To płacz
poz­wa­la nieu­chron­ność końca dostrzec,
Płacz...
on le­je płyn­ny kryształ byś mógł widzieć ostrzej
Płacz!
Wy­lej zma­teriali­zowa­ny kon­cen­trat każdej męki.
Więc płacz!
A gniew­ny, Chocho­li ta­niec zacznie Cię śmieszyć.
Wstań!
W końcu Twój oczodół wys­chnie jak ko­ryto słonej rzeki
i okręt roz­paczy osiądzie na mieliźnie,
z ko­lan pod­niesiesz się sil­niej­szy na wieków wieki,
a to co Cię po­waliło stwar­dnieje i zas­tygnie w men­talnej bliźnie.

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 stycznia 2013, 12:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Condor

Użytkownicy
B C D
Aktywność

wczoraj, 22:32to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:01Fallina do­dał no­wy tek­st A pew­ne­go dnia stwier­dzisz, [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:00Naja wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 20:44M44G sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]

wczoraj, 19:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie lu­bisz siebie [...]