To płacz pozwala nieuchronność końca [...] – Condor

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Condor — zgromadziliśmy 0 opinii.

Takie tam...

To płacz
poz­wa­la nieu­chron­ność końca dostrzec,
Płacz...
on le­je płyn­ny kryształ byś mógł widzieć ostrzej
Płacz!
Wy­lej zma­teriali­zowa­ny kon­cen­trat każdej męki.
Więc płacz!
A gniew­ny, Chocho­li ta­niec zacznie Cię śmieszyć.
Wstań!
W końcu Twój oczodół wys­chnie jak ko­ryto słonej rzeki
i okręt roz­paczy osiądzie na mieliźnie,
z ko­lan pod­niesiesz się sil­niej­szy na wieków wieki,
a to co Cię po­waliło stwar­dnieje i zas­tygnie w men­talnej bliźnie.

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 stycznia 2013, 12:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Condor

Użytkownicy
B C D
Aktywność

wczoraj, 22:57chrupcia sko­men­to­wał tek­st Zgubione uczu­cie

wczoraj, 22:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:18rudolf88 do­dał no­wy tek­st A więc, wciąż będę [...]

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:14yestem sko­men­to­wał tek­st Parking na Pol­nej

wczoraj, 22:06Eufemia do­dał no­wy tek­st Czy to nie pe­wien [...]

wczoraj, 21:54Eufemia sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]