To nie pogrzeb A orszaki [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 0 opinii.

Noc pogańska

To nie pog­rzeb
A or­sza­ki
Co nad łąką
Suną wol­no
Wkoło odgłos
Z cza­sem cichnie
Po­tem głośniej
Język daw­ny
Jak­by włas­ny
Im­pulsyw­nie mam­ro­tany

Idą idą
Na kurha­ny

Otu­leni mgłą wo­koło
Oświet­le­ni łuczy­wami
Wleją tłumem
Między drze­wa
Nad mo­giłą
Czy­niąc okrąg

Pojdą da­lej
Sy­piąc kwiaty

Tędy szły
Na­rodu tłumy
Nad je­zioro
Czy­nić cza­ry
Płynie or­szak
Z da­wien mglis­ty
Nad je­zioro
- W noc Ku­pały

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 listopada 2018, 09:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RozaR

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 10:36Cropka sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 10:33Fish13 do­dał no­wy tek­st Zapomnieliśmy jak żyć...  

dzisiaj, 08:13doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:05Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Na ten czas, dob­ra [...]

dzisiaj, 07:54Lila_ sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:38Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Tak

dzisiaj, 07:32ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:30ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]