To nie pogrzeb A orszaki [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 0 opinii.

Noc pogańska

To nie pog­rzeb
A or­sza­ki
Co nad łąką
Suną wol­no
Wkoło odgłos
Z cza­sem cichnie
Po­tem głośniej
Język daw­ny
Jak­by włas­ny
Im­pulsyw­nie mam­ro­tany

Idą idą
Na kurha­ny

Otu­leni mgłą wo­koło
Oświet­le­ni łuczy­wami
Wleją tłumem
Między drze­wa
Nad mo­giłą
Czy­niąc okrąg

Pojdą da­lej
Sy­piąc kwiaty

Tędy szły
Na­rodu tłumy
Nad je­zioro
Czy­nić cza­ry
Płynie or­szak
Z da­wien mglis­ty
Nad je­zioro
- W noc Ku­pały

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 listopada 2018, 09:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RozaR

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 16:26oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 14:49sprajtka do­dał no­wy tek­st Echo chodzi za mną

dzisiaj, 12:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 11:14bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 11:04bystry.76 do­dał no­wy tek­st zwijam cię naprędce jak sta­ry [...]

dzisiaj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 10:14yestem sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 10:13yestem sko­men­to­wał tek­st Można być pew­nym siebie, [...]

dzisiaj, 10:11yestem sko­men­to­wał tek­st Wrócić tu­taj po kil­ku [...]