To lustro jest teleportem! Stoisz [...] – Aidan

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Aidan — zgromadziliśmy 0 opinii.

* * *

To lus­tro jest teleportem!
Stoisz na stro­mym brzegu,
przed rzeką, na której brakło mostu
i za którą możesz coś znaleźć,
być może jed­no ze skry­tych pragnień,
być może je­den z naj­czar­niej­szych scenariuszy
hor­ro­ru, który sam wyreżyserujesz
i w którym odeg­rasz jedną z głównych ról,
być może rolę ofiary
lub łowcy.

Jes­teś pe­wien swej odwagi,
widzę cieka­wość w chci­wych oczach,
drżenie dłoni łaknących doznania,
ust pragnących smakować,
idźmy dalej,
skocz ze mną w te zmien­ne wody,
go­towy by podjąć ryzyko?

Często tam by­wam, skry­wam się,
nie ma tam miej­sca dla zdrowych,
tyl­ko obłąkani,
spokój to kłamstwo,
chcesz poz­nać prawdę o tym miejscu?
Je­den re­wol­wer i jed­na kula,
załaduj, zakręć,
przyłoż i na­ciśnij spust...

Nie pa­miętam efek­tu tych działań,
skutków ja­kie przy­niosły te posunięcia,
wspa­niałym był ten czas,
fan­tastyczną była ta gra,
tam­tej pięknej nocy,
ale po niej nad­szedł dzień
i prze­minie, wiem,
muszę być gotowy,
by wrócić do ukochanej,
chcę być go­towy.

wiersz • 19 marca 2018, 19:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 21:34Akerin sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]

dzisiaj, 21:03Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Łatwiej ne­gować, niż wal­czyć [...]

dzisiaj, 20:55finezja sko­men­to­wał tek­st W kłótni trud­no zna­leźć [...]

dzisiaj, 20:46finezja sko­men­to­wał tek­st Ludzie mają z tym [...]

dzisiaj, 20:36finezja sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 20:35cyt.adela do­dał no­wy tek­st Człowiek z Wos­ku

dzisiaj, 20:31finezja sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]

dzisiaj, 20:12cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Po śmier­ci wszys­cy są [...]

dzisiaj, 19:27Logos do­dał no­wy tek­st Ludzie mają z tym [...]

dzisiaj, 18:46Akerin sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]