To lustro jest teleportem! Stoisz [...] – Aidan

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Aidan — zgromadziliśmy 0 opinii.

* * *

To lus­tro jest teleportem!
Stoisz na stro­mym brzegu,
przed rzeką, na której brakło mostu
i za którą możesz coś znaleźć,
być może jed­no ze skry­tych pragnień,
być może je­den z naj­czar­niej­szych scenariuszy
hor­ro­ru, który sam wyreżyserujesz
i w którym odeg­rasz jedną z głównych ról,
być może rolę ofiary
lub łowcy.

Jes­teś pe­wien swej odwagi,
widzę cieka­wość w chci­wych oczach,
drżenie dłoni łaknących doznania,
ust pragnących smakować,
idźmy dalej,
skocz ze mną w te zmien­ne wody,
go­towy by podjąć ryzyko?

Często tam by­wam, skry­wam się,
nie ma tam miej­sca dla zdrowych,
tyl­ko obłąkani,
spokój to kłamstwo,
chcesz poz­nać prawdę o tym miejscu?
Je­den re­wol­wer i jed­na kula,
załaduj, zakręć,
przyłoż i na­ciśnij spust...

Nie pa­miętam efek­tu tych działań,
skutków ja­kie przy­niosły te posunięcia,
wspa­niałym był ten czas,
fan­tastyczną była ta gra,
tam­tej pięknej nocy,
ale po niej nad­szedł dzień
i prze­minie, wiem,
muszę być gotowy,
by wrócić do ukochanej,
chcę być go­towy.

wiersz • 19 marca 2018, 19:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 11:58Badylek sko­men­to­wał tek­st ŚWIAT, KTÓRY NIE MOŻE [...]

dzisiaj, 11:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Ciało i krew

dzisiaj, 10:07silvershadow sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 10:06silvershadow sko­men­to­wał tek­st Do gro­bowej des­ki i [...]

dzisiaj, 10:05silvershadow sko­men­to­wał tek­st Przeżyć to cho­ler­ne życie [...]

dzisiaj, 09:01fyrfle do­dał no­wy tek­st ŚWIAT, KTÓRY NIE MOŻE [...]

dzisiaj, 08:49Whitename do­dał no­wy tek­st Ta więź znaczy dla [...]

dzisiaj, 07:54Papużka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

dzisiaj, 07:40carolyna sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 07:30carolyna sko­men­to­wał tek­st ***