to będzie bardzo krótki [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 23 opinie.

On(i)

to będzie bar­dzo krótki wiersz
o mężczyz­nach mo­jego życia

którzy nie is­tnieją

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 lipca 2017, 09:05

Wiem, prze­konująca niewie­dza skra­ca cier­pienie. ;) 

Le­piej nie wiedzieć. 

Bib­liote­ka - Czyściec... aż się boję za­pytać o Piekło, z którym roz­wiązu­jesz umowę... ;) 

Si! 

To tam pra­cują praw­domówne dziew­czy­ny... daw­ne kłam­czuchy? :D 

W Bib­liote­ce ;D 

... w... Pro­kura­turze? :D 

Wierzę, że tak :D 

To jest ta­ka pra­ca? :D 

W no­wej nie będę kłamać :D 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 22:06Naja sko­men­to­wał tek­st Kobiety fa­cetom do­dają skrzy­deł, [...]

dzisiaj, 21:54fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie osiem­dziesiąte dziewiąte

dzisiaj, 21:53Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Widzisz, faj­ne cza­sem śliczne [...]

dzisiaj, 21:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czym jest miłość? Czyż [...]

dzisiaj, 21:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kobiety fa­cetom do­dają skrzy­deł, [...]

dzisiaj, 21:43fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie osiem­dziesiąte ósme

dzisiaj, 21:11dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:57AMA wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:38Maverick123 do­dał no­wy tek­st Czym jest miłość? Czyż [...]

dzisiaj, 20:33Naja do­dał no­wy tek­st Kobiety fa­cetom do­dają skrzy­deł, [...]