Ten kieliszek co piłem [...] – Loisentaz

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Loisentaz — zgromadziliśmy 2 opinie.

Maja

Ten kieliszek co piłem do dna, zas­tygł mi przy us­tach, gdy zo­baczyłem że jest pusty
to było wi­no, ale mo­je roz­ko­jarze­nie spo­wodo­wało, że za­pom­niałem o tym, że wy­piłem je wcześniej
a tak dob­rze sma­kowało, że gdy od­sta­wiłem kieliszek to ko­lega z pra­wej stro­ny nim się obej­rzałem na­lał mi do pełna i pos­ma­kowałem, i był ta­ki sam jak wcześniej, czer­wo­ny, młody, ale sor­ry zno­wu za­pom­niałem, prze­cież to było wi­no, znaczy w kieliszku, znaczy wi­no, mówiąc do­sad­nie w kieliszku było wi­no, bo szkła się nie wy­pije, tyl­ko wi­no.

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 stycznia 2018, 06:35

Pro­siłbym Cię o niepi­sanie ko­men­tarzy pod moimi tekstami. 

Wiel­ki odlot 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 00:15Raspberry do­dał no­wy tek­st Są chwi­le gdy by­cie [...]

wczoraj, 23:50MyArczi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:24Logos sko­men­to­wał tek­st Grzech to psycho­za, a [...]

wczoraj, 23:22yestem sko­men­to­wał tek­st czarna i gorzka sa­mot­ność [...]

wczoraj, 22:43szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:28Smurf007 do­dał no­wy tek­st gasnę z nadzieją że roz­palę [...]

wczoraj, 22:23Logos do­dał no­wy tek­st Na chwilę obecną nie [...]

wczoraj, 22:10onejka sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

wczoraj, 22:00onejka sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

wczoraj, 21:45Logos do­dał no­wy tek­st Oczami to człowiek wszys­tko [...]