Ten kieliszek co piłem [...] – Loisentaz

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Loisentaz — zgromadziliśmy 2 opinie.

Maja

Ten kieliszek co piłem do dna, zas­tygł mi przy us­tach, gdy zo­baczyłem że jest pusty
to było wi­no, ale mo­je roz­ko­jarze­nie spo­wodo­wało, że za­pom­niałem o tym, że wy­piłem je wcześniej
a tak dob­rze sma­kowało, że gdy od­sta­wiłem kieliszek to ko­lega z pra­wej stro­ny nim się obej­rzałem na­lał mi do pełna i pos­ma­kowałem, i był ta­ki sam jak wcześniej, czer­wo­ny, młody, ale sor­ry zno­wu za­pom­niałem, prze­cież to było wi­no, znaczy w kieliszku, znaczy wi­no, mówiąc do­sad­nie w kieliszku było wi­no, bo szkła się nie wy­pije, tyl­ko wi­no.

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 stycznia 2018, 06:35

Pro­siłbym Cię o niepi­sanie ko­men­tarzy pod moimi tekstami. 

Wiel­ki odlot 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 15:02piórem2 sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

dzisiaj, 13:35Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Ta bez­silność, która karze [...]

dzisiaj, 13:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

dzisiaj, 13:31.Rodia sko­men­to­wał tek­st mąż zaufa­nia

dzisiaj, 13:30.Rodia sko­men­to­wał tek­st Obietnica

dzisiaj, 13:27carolyna sko­men­to­wał tek­st Obietnica

dzisiaj, 13:26carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna

dzisiaj, 12:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st życie jak w ka­lej­dosko­pie

dzisiaj, 10:53piórem2 sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

dzisiaj, 10:45$$ ma­ny wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2