tej nocy nie mogłam [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 14 opinii.

pierwiosnki

tej no­cy nie mogłam zasnąć
widziałam jaskółki w ogrodzie
budzę się
i wszys­tko już jasne

przy­marzły do ziemi astry
których nie zga­sił wiatr

ból można ja­koś oszukać
zagłuszyć
jak ka­mień w wodzie

oca­lić jed­no serce
nim przyj­dzie ko­lej­na zima
i za­sypie nasz świat

wiersz
zebrał 14 fiszek • 9 lutego 2018, 09:57

Os­tatnie wer­sy mis­trzos­two świata :) Pięknie M ,cze­kam na ko­lej­ne Pe­rełki :)

Poz­dra­wiam Ciep­lutko :) 

Całkiem na cza­sie...Po­doba mi się ten utwór. 

Jed­no ser­ce, to po­noć za mało, by żyć...
Lecz dwa ser­ca i jed­no bi­cie, to już zbyt wiele, by odejść.
A choć jest zi­ma przeklęta, ja będę słońce pamiętać.

Śliczny wiersz.
M. 

Ka­ti, jeszcze raz dziękuję, gdy­by nie Ty, kto wie... ;)

Ca­roly­na, oby... dzięki za komentarz.

Elu, nadzieja to ulu­bione mo­je słowo w lu­tym:) Dziękuję za odwiedziny.

Art, ja widziałam żura­wie z kluczem i bez;) Po­dob­no wca­le nie odleciały.
Z bo­ciana­mi jes­tem os­trożniej­sza, nie wyglądam ich już tak bardzo;)
Taaa... mam nadzieję, że już niedługo będziemy wszys­cy nu­cić: "Wios­na, ach to Ty?!"
Dziękuję, że pod­trzy­małeś mnie na duchu;))
Miłego po­nie­działku, Wszystkim! 

Niedaw­no słyszałem, że ktoś widział klucz żura­wi, ktoś po­dob­no na­wet bo­ciana... który od ra­na chciał siana. :D
Tęskno­ta za wiosną rośnie w siłę, a tu jeszcze zima...
Dob­re na­wet jed­no ser­ce, choć... jed­ne­go ser­ca tak mało, tak mało... :)
Zi­my przychodzą i od­chodzą... cza­sami całkiem nies­podziewa­nie... w środ­ku la­ta... tak bywa...
Piękną wiosnę pro­roku­jesz Pier­wios­nku. :)) 

Dob­rze, że nadzieja od­chodzi os­tatnia, a wiele uczuć może się odradzać...

Piękne wer­sy :-))) 

oby ta zi­ma trzy­mała się z da­la. piek­ny wiersz 

os­tatnie stro­fy są piękne żal cho­wać po szuf­la­dach :-)))poz­dra­wiam Was;) 

ha­ha Tom­ku, zos­taw szuf­ladę w spo­koju, wiesz, że nie boję się kry­tyki, meb­le mi bar­dziej pot­rzeb­ne niż włas­ne wiersze:)

Ka­ti, bar­dzo mi miło to czy­tać, to­też zos­ta­wiam wer­sy jak są, niech żyją włas­nym życiem:)

Poz­dra­wiam Was serdecznie! 

ja też nic nie chciałem su­giero­wać, zab­rakło mi tak­tu.. wszys­tko zaczy­na mi się ab­so­lut­nie po­dobać :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Smurf007

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 23:39po-duszka sko­men­to­wał tek­st 8.08

wczoraj, 22:12Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 22:11Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

wczoraj, 21:46Sierjoża do­dał no­wy tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]