Takie to moje zaniedbanie [...] – madz

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest madz — zgromadziliśmy 1 opinia.

Do M.

Ta­kie to mo­je za­nied­ba­nie Ciebie
Że myślę jak Ci życie ubarwić
Ko­lora­mi mo­jej miłości
Ciała mo­jego nagości.
Choć jeszcze nie teraz,
Po ślu­bie
dam Ci siebie w całości.
Za­kończe­nia nerwowe
Drażnisz mi wielce
Jak mam Cię kochać?
Sko­ro tak upór
Przez dni wciąż wywlekasz
Tyl­ko mi szlochać.
Piękne chwi­le, czułości, ohy i ahy
Zachwy­ty, komplementy
Czy to jest kochanie?
Kocham w całości
Wszys­tkie obel­gi, zra­nienia, urazy
Ner­wy i złości i łez bohomazy
Tak Cie miłuję, wiel­bię, kocham, pragnę
Bo mo­ja ułomność
Do­pełnia się w Tobie
A Ty to cudowność.
Mo­ja bez­pie­czna przystań
Gdzie sta­tek mój życiowy
Sma­gany wiatrem
Moich fo­bii i leków
Za­winąć może do portu
Twoich objęć.

wiersz
zebrał 2 fiszki • 16 kwietnia 2016, 22:39

bar­dzo sek­sowny wier­sz. Pragnę go nag­rodzić, ale zgod­nie z przejściowym re­gula­minem, bra­kuje jeszcze dwóch tekstów.
Wierzę, że się po­jawią! :)
P.S. Tek­sty mogą być ad­re­sowa­ne do in­nych l i t e r... :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 08:02giulietka sko­men­to­wał tek­st biała flo­ta

dzisiaj, 05:43giulietka sko­men­to­wał tek­st okruchy

dzisiaj, 05:31giulietka do­dał no­wy tek­st biała flo­ta

dzisiaj, 00:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st Gdy byłam małą dziew­czynką, [...]

dzisiaj, 00:05MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj zatęskniłam za daw­na [...]

wczoraj, 23:07MyArczi sko­men­to­wał tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

wczoraj, 23:05Kedar do­dał no­wy tek­st Mgła nad łąką ra­no, [...]

wczoraj, 21:30Arafat22 do­dał no­wy tek­st Maratończyk