Takie to moje zaniedbanie [...] – madz

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest madz — zgromadziliśmy 1 opinia.

Do M.

Ta­kie to mo­je za­nied­ba­nie Ciebie
Że myślę jak Ci życie ubarwić
Ko­lora­mi mo­jej miłości
Ciała mo­jego nagości.
Choć jeszcze nie teraz,
Po ślu­bie
dam Ci siebie w całości.
Za­kończe­nia nerwowe
Drażnisz mi wielce
Jak mam Cię kochać?
Sko­ro tak upór
Przez dni wciąż wywlekasz
Tyl­ko mi szlochać.
Piękne chwi­le, czułości, ohy i ahy
Zachwy­ty, komplementy
Czy to jest kochanie?
Kocham w całości
Wszys­tkie obel­gi, zra­nienia, urazy
Ner­wy i złości i łez bohomazy
Tak Cie miłuję, wiel­bię, kocham, pragnę
Bo mo­ja ułomność
Do­pełnia się w Tobie
A Ty to cudowność.
Mo­ja bez­pie­czna przystań
Gdzie sta­tek mój życiowy
Sma­gany wiatrem
Moich fo­bii i leków
Za­winąć może do portu
Twoich objęć.

wiersz
zebrał 2 fiszki • 16 kwietnia 2016, 22:39

bar­dzo sek­sowny wier­sz. Pragnę go nag­rodzić, ale zgod­nie z przejściowym re­gula­minem, bra­kuje jeszcze dwóch tekstów.
Wierzę, że się po­jawią! :)
P.S. Tek­sty mogą być ad­re­sowa­ne do in­nych l i t e r... :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 04:51LiaMort do­dał no­wy tek­st Świat się za­ciążył, wios­na [...]

dzisiaj, 00:20grzesiek do­dał no­wy tek­st Wierzcie Cie mi.. Wie­dzieć [...]

wczoraj, 23:08Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wiedźmy

wczoraj, 23:00Sierjoża do­dał no­wy tek­st Księża niech pil­nu­jo su­tan­ny!

wczoraj, 22:50róż li­la sko­men­to­wał tek­st Wiedźmy

wczoraj, 22:36RozaR do­dał no­wy tek­st Wiedźmy

wczoraj, 22:30róż li­la do­dał no­wy tek­st miło(sny)

wczoraj, 22:19doremi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

wczoraj, 22:18doremi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

wczoraj, 22:17Moon G do­dał no­wy tek­st ZAPOWIEDŹ