szyty ludziom na wiarę a ja [...] – har.monic

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest har.monic — zgromadziliśmy 10 opinii.

matrix

szy­ty ludziom
na wiarę

a ja w alejkach
tyl­ko ba­bie la­to czuję

zry­wam twarzą
i po liściach szeleszczę

żale.dwie

wiersz
zebrał 3 fiszki • 12 października 2017, 20:16

Spo­koj­nie, ja pot­ra­fię bar­kiem wgniatać drzwi w sa­mocho­dach, ro­werek dla mnie nie straszny. :D 

i obie sto­py na pe­dałach, cały czas, podniesione 

uważaj bo zjeżdżam

z górki :)

a nie wiem gdzie jes­teś, więc żebyś się w koła nie zaplątał, al­bo, żebym Cię nie roz­jechała :) 

w po ścieli... yyy po liściach... ;)
i na­dal nie Q mam :P 

sze­le ścisz :) 

To niemożli­we. O ile sto­py możesz mieć zwyczaj­ne, na­wet zwyczaj­nie sta­re, to ro­wer... już nie.
Nie ma zwyczaj­nych ro­werów, po­dob­nie, jak proszków. ;)
Ale ro­zumiem, że ro­wer też sta­ry, z czasów, kiedy wszys­tko było [...] — czytaj całość

yes­tem pat­rz wiz­ja :)
mam zwyczaj­ne sto­py, zwyczaj­ny ro­wer, na­wet sta­re sto­py i sta­ry rower
no może bu­ty w miarę no­we, ale były już wszędzie gdzie trzeba
obie sto­py na pedałach
oba koła w liściach
szeleszczą
czaisz? ku­masz? czy jak tam wo­lisz :) 

Zwyk­le jed­na się pod­no­si, a dru­ga opa­da, ale może Ty masz niety­powy ro­wer? :P 

obie mam podniesione
na ro­werze :) 

Su­re. asz, bo 100pa nie chce Ci się pod­nieść. ;)
Dob­ra­noc. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Aktywność

dzisiaj, 13:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

dzisiaj, 13:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Przed 10.04.2010

dzisiaj, 13:22RozaR sko­men­to­wał tek­st Przed 10.04.2010

dzisiaj, 13:19piórem2 sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

dzisiaj, 13:18piórem2 do­dał no­wy tek­st Korzeni nędznych nie na­leży [...]

dzisiaj, 13:18Irracja sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

dzisiaj, 13:13piórem2 sko­men­to­wał tek­st Przed 10.04.2010

dzisiaj, 13:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st psijaciel pewien pies miał przy­jaciela człowieka dob­rze [...]

dzisiaj, 13:01har.monic do­dał no­wy tek­st sierotka ma­rysia