Szybciej, jeszcze szybciej Betonowe echa, [...] – braciszek0

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest braciszek0 — zgromadziliśmy 0 opinii.

home

Szyb­ciej, jeszcze szybciej
Be­tono­we echa, gdy dusza od­począć pragnie
Wśród spieko­ty połud­nia, pośród to­poli cienia
I gdy już usiadłem to ona mi rzekła
To bo­li, te pyszne człowieka dzieła
Że gorączku­je i bro­ni się Ziemia
Ma do­syć pros­ty­tuc­ji i zniewolenia
Gorączka i mnie ogar­nia, palące sumienie
Że sa­mot­na jest Ziemia i nikt jej nie ceni
Dla przy­jem­ności jej chce­my, nie dla miłości
Więc nie miej­my pre­ten­sji do mat­czy­nej złości
Żyliśmy w zgodzie, w rodzin­nym spot­ka­niu
I w śpiewie cichym dziec­ka pocieszaniu
Dziś się wstydzi­my por­tre­tu na ścianie
Bo po cóż nam on, gdy nie ma cza­su na niego spojrzeć
Wier­sz nie ład­ny i nie biały nie ry­mowa­ny taki
Bo tak wygląda i Ona.

wiersz
zebrał 2 fiszki • 16 lipca 2016, 13:54
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

braciszek0

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 14:31.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­da­lamy się od [...]

dzisiaj, 14:27.Rodia sko­men­to­wał tek­st Rzeczypospolita

dzisiaj, 13:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st ASerca są po to [...]

dzisiaj, 13:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sztuka współczes­na

dzisiaj, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 13:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ekonomia zwykłego człowieka

dzisiaj, 13:45kirke13 sko­men­to­wał tek­st Czasem wal­czysz o coś [...]

dzisiaj, 13:44fyrfle do­dał no­wy tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

dzisiaj, 13:36sprajtka do­dał no­wy tek­st Deszcz może być niewin­ny [...]

dzisiaj, 12:53Logos sko­men­to­wał tek­st Słabych ludzi ciągnie do [...]