Szukałam jej od dawna, [...] – semmy

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest semmy — zgromadziliśmy 0 opinii.

Śmierć

Szu­kałam jej od daw­na, gdy kręta dro­ga pol­na, wtem przyszła do mnie ona, bar­dzo niepo­zor­na. Stanęła niczym zja­wa, bacznie spoglądając, wtem spoj­rza­la na mnie
,,dlacze­go mnie wołają?
Czy to wy­bawienie, a może in­ny świat, dlacze­go nie chcesz pożyć jeszcze ty­le lat? „ 
A ja do niej na to, łza­mi śmiejąc się „mo­ja dro­ga śmier­ci, z męki wy­baw mnie.”
I tak od tej roz­mo­wy, mi­ja wiele wiosen a ja dziel­nie w smut­ku na­dal wszys­tko zniosę.

22.04.2019 Sem­my

wiersz • 22 marca 2019, 13:42
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:23Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszechświat to idea umysłu

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:49marka do­dał no­wy tek­st Sam

wczoraj, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny