Szukałam jej od dawna, [...] – semmy

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest semmy — zgromadziliśmy 0 opinii.

Śmierć

Szu­kałam jej od daw­na, gdy kręta dro­ga pol­na, wtem przyszła do mnie ona, bar­dzo niepo­zor­na. Stanęła niczym zja­wa, bacznie spoglądając, wtem spoj­rza­la na mnie
,,dlacze­go mnie wołają?
Czy to wy­bawienie, a może in­ny świat, dlacze­go nie chcesz pożyć jeszcze ty­le lat? „ 
A ja do niej na to, łza­mi śmiejąc się „mo­ja dro­ga śmier­ci, z męki wy­baw mnie.”
I tak od tej roz­mo­wy, mi­ja wiele wiosen a ja dziel­nie w smut­ku na­dal wszys­tko zniosę.

22.04.2019 Sem­my

wiersz • 22 marca 2019, 12:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

dzisiaj, 10:22Abe cadło do­dał no­wy tek­st Ludzie mylą sek­sa­pil z [...]

dzisiaj, 09:55fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia XV 

dzisiaj, 09:51Naja sko­men­to­wał tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 09:51fyrfle do­dał no­wy tek­st 19-22.04.2019r. część 2 

dzisiaj, 09:24onejka do­dał no­wy tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 08:41Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Świat nie jest wyjątko­wy. [...] 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Dynamizm życia, je­go rucho­mość [...]