Szelest nieznośnych nazw utulony w [...] – carolyna

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest carolyna — zgromadziliśmy 5 opinii.

*** [Szelest nieznośnych nazw]

Sze­lest niez­nośnych nazw
utu­lony w mo­jej głowie
roz­brzmiewa
echem po przekątnej
serca.
Dzieli na pół narody.
Nag­radza umarłych
oraz ślepych.
To­nie w przestrzeni
oraz czasie.
Uk­ry­wa się w 
czwar­tym wymiarze
grzechu.
Krzyczy głośno Two­je imię
roz­ry­wając zachłannie
wstęgi głodu.
Cichutko
ok­ra­da morderstwo
z jej ofiar.
Abor­cją pod­piera kolana
wyp­lu­wając na próg ulicy
ka­lej­dosko­pową prostytucję.
Codzin­nie ra­no ro­bi swoim
dzieciom kanapki
ze sma­kowitą eutanazją.
Utu­la do snu naiwnych
nucąc kołysanki
po­wyci­nane ze śpiew­ników kłamstw.
Upi­ja się złotem brylantów
po czym my­je zęby
ek­strak­tem oszustwa.

W mi­nucie śmierci
upa­da na kolana
błagając Bo­ga o prze­bacze­nie.

wiersz
zebrał 3 fiszki • 15 marca 2019, 12:19

Ka­ti75 dziękuje 

Zgadzam się z Ar­tu­rem moc­ny prze­kaz tek­stu ;-)pozdrawiam 

yesem- dzięki
Ro­zaR - nig­dy nie byłam z tych co po­dają go­towa re­ceptę in­ter­pre­tac­ji- poez­ja to sztu­ka, a sztu­ka jest róznie in­ter­pre­towa­na w za­leżności od od­bior­cy. Jed­ne­go zachwy­ci, dru­giego zgor­szy. Ile ludzi ty­le róznych reak­cji.
pozdrawiam 

Sze­lest - zbyt wieloz­nacznie . 
Trud­no się połapać w in­ten­cjach . 

Mocne.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 14:43Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:18RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:10Lila_ sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:06RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 13:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 13:44Lila_ sko­men­to­wał tek­st Gdy chcesz siebie ob­ra­zić, [...]