świat zachodzi bielmem miliardów [...] – silvershadow

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest silvershadow — zgromadziliśmy 3 opinie.

oka(p)

świat zachodzi biel­mem mi­liardów spoj­rzeń
pa­zurów mo­dyfi­kowa­nych ge­netycznie
do na­gości ku­li

cheap cheap

do środ­ka prze­nika chochlik
w uk­ry­ciu zer­knięć
spęta­nych wyt­wornym zja­wis­kiem

na pniu za bez­sen

tyl­ko ciała ciała ciała
strzegą re­cept
gdy oczy biegają dwa ra­zy szyb­ciej
niż na­si przod­ko­wie

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 lutego 2018, 08:07

Thé vert, Pa­pużko- Czuję się niez­wykle zaszczy­cony Waszą wizytą.
Oba­wiałem się, że ten spe­cyficzny tek­st może wy­dać się nieco su­rowy, lecz dob­rze jest wie­dzieć, że nie za­wiódł.
Dziękuję Wam za pochy­lenie się nad tą kruszyną niepokoju.
Poz­dra­wiam. :) 

Ten jest spe­cifi­cal­ly, budzik we mnie niepokój... obawę, lecz sta­ram się nie wy­biegać w przyszłość. Dob­ry -zat­rzy­mał mnie na now jed­no czytanie. 

- i znów ser­wu­jesz nam wyt­worne zjawisko
...można u Ciebie zna­leźć in­ne spoj­rze­nie " - które śpi pod deszczem " - " do środ­ka prze­nika chochlik w uk­ry­ciu zer­knięć "
po każdych słowach wspi­na się słońce i naświet­la mi­liony odsłon znaczeń - piękny wier­sz
poz­dra­wiam Auto­ra ;)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 23:20cyt.adela do­dał no­wy tek­st lepszanoc

wczoraj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

wczoraj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

wczoraj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

wczoraj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

wczoraj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

wczoraj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

wczoraj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

wczoraj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]