świat zachodzi bielmem miliardów [...] – silvershadow

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest silvershadow — zgromadziliśmy 3 opinie.

oka(p)

świat zachodzi biel­mem mi­liardów spoj­rzeń
pa­zurów mo­dyfi­kowa­nych ge­netycznie
do na­gości ku­li

cheap cheap

do środ­ka prze­nika chochlik
w uk­ry­ciu zer­knięć
spęta­nych wyt­wornym zja­wis­kiem

na pniu za bez­sen

tyl­ko ciała ciała ciała
strzegą re­cept
gdy oczy biegają dwa ra­zy szyb­ciej
niż na­si przod­ko­wie

wiersz
zebrał 7 fiszek • 13 lutego 2018, 08:07

Thé vert, Pa­pużko- Czuję się niez­wykle zaszczy­cony Waszą wizytą.
Oba­wiałem się, że ten spe­cyficzny tek­st może wy­dać się nieco su­rowy, lecz dob­rze jest wie­dzieć, że nie za­wiódł.
Dziękuję Wam za pochy­lenie się nad tą kruszyną niepokoju.
Poz­dra­wiam. :) 

Ten jest spe­cifi­cal­ly, budzik we mnie niepokój... obawę, lecz sta­ram się nie wy­biegać w przyszłość. Dob­ry -zat­rzy­mał mnie na now jed­no czytanie. 

- i znów ser­wu­jesz nam wyt­worne zjawisko
...można u Ciebie zna­leźć in­ne spoj­rze­nie " - które śpi pod deszczem " - " do środ­ka prze­nika chochlik w uk­ry­ciu zer­knięć "
po każdych słowach wspi­na się słońce i naświet­la mi­liony odsłon znaczeń - piękny wier­sz
poz­dra­wiam Auto­ra ;)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 00:15Raspberry do­dał no­wy tek­st Są chwi­le gdy by­cie [...]

wczoraj, 23:50MyArczi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:24Logos sko­men­to­wał tek­st Grzech to psycho­za, a [...]

wczoraj, 23:22yestem sko­men­to­wał tek­st czarna i gorzka sa­mot­ność [...]

wczoraj, 22:43szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:28Smurf007 do­dał no­wy tek­st gasnę z nadzieją że roz­palę [...]

wczoraj, 22:23Logos do­dał no­wy tek­st Na chwilę obecną nie [...]

wczoraj, 22:10onejka sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

wczoraj, 22:00onejka sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

wczoraj, 21:45Logos do­dał no­wy tek­st Oczami to człowiek wszys­tko [...]