światu potrzebni są artyści na [...] – AnimusLumen.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest AnimusLumen. — zgromadziliśmy 8 opinii.

Pilne

światu pot­rzeb­ni są artyści

na początek przy­dałby się rzeźbiarz
który ule­pi człowieka na nowo

oraz malarz
który po­malu­je go na wszys­tkie kolory
ras

światu pot­rzeb­ni są artyści

przy­dałby się też
muzyk
który ułoży ser­cu inną melodię

a także poeta
który nau­czy wy­rażać w języ­ku poezji

światu pot­rzeb­ni są ar­tyści

wiersz
zebrał 3 fiszki • 12 sierpnia 2017, 17:24

Praw­da by­wa po­jecha­na, miłego ma­lowa­nia ;). 

Os­tro po­jechałeś, ale, nie zaprzeczę.
Masz rację, światu pot­rze­ba ar­tystów, jut­ro siadam do malowania,
tak ama­tor­sko, ale to lu­bię. Ta schi­zof­re­nia, to już prze­ras­ta psychiatrów.
A. 

Pa­miętaj, że ciężko coś zdziałać sa­memu wśród ba­ranów, a po­za tym te­lewiz­ja ma­nipu­luje, no i co ważne, tyl­ko wa­riaci są coś war­ci, ale to nie wszys­tko, bo ni­kogo z nich nie znasz oso­biście, a i fak­tem jest, że pełno tam zim­nych, chci­wych, bez­dusznych psychopatów. 

Tych ,co ich dusze....
to im spokój dam, ja mówię o tych co jeszcze' ra­zem' to mają,
czy­li żyją, i ro­bią po­pisy kra­somówcze ro­dem z Wilkowyi.
A. 

Wiem, ale niektórym już nie po­możesz, żyją mi­mo że ich dusze odeszły :(. 

Nie mam nic prze­ciw miłości, wprost prze­ciw­nie, uważam, że nas
mo­bili­zuje, tak przy 'okaz­ji' , wrzu­ciłam co mnie BOLI.
A. 

Światu pot­rzeb­na jest miłość :P. 

Śliczne to wszys­tko, ale może nie światu, a nam pot­rzeb­ni są 
po­loniści, którzy nauczą czołowych po­lityków mówić: są. a nie som, idom,/ idą/ suszp/ służb/, szet/szedł/,
po­rażające niechlujstwo.
A po­tem, po­tem język poezji.
A. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 17:31Si.si do­dał no­wy tek­st zagłaskali ko­ta na śmierć a [...]

dzisiaj, 17:15har.monic sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

dzisiaj, 17:14har.monic do­dał no­wy tek­st kauf.land

dzisiaj, 17:13Si.si sko­men­to­wał tek­st najbliżej no­gi chodzi pies [...]

dzisiaj, 17:11róż li­la sko­men­to­wał tek­st najbliżej no­gi chodzi pies [...]

dzisiaj, 17:08Si.si sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie mu­si [...]

dzisiaj, 17:07Si.si sko­men­to­wał tek­st najbliżej no­gi chodzi pies [...]

dzisiaj, 17:06Si.si sko­men­to­wał tek­st bez Gos­po­darza ta stro­na [...]

dzisiaj, 16:51Kedar do­dał no­wy tek­st Zmiany w życiu są [...]

dzisiaj, 16:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st przy błędach