stoją w nas jak [...] – truman

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest truman — zgromadziliśmy 0 opinii.

stoją

stoją w nas jak posągi od lat niet­knięte światłem
ludzie na których śmieliśmy spoj­rzeć z wyższością
inwalidzi
niewładni
zaszczu­ci chorobą

stoją nam w źre­nicach tak sa­mo niepotrzebni
niepotrzebnością
roz­wlecze­ni pod skórą

wtu­leni we włosy
wpięci w broszę od płaszcza
wciśnięci w każdy uby­tek nasze­go ciała

od­trące­ni
przeinaczeni

zrośnięci z naszy­mi rękoma
gdzie one tam są oni

pat­rzą czekają

wrócą

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 maja 2019, 17:44
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 18:39tallea do­dał no­wy tek­st Samotność, to pus­ty­nia, gdzie [...]

dzisiaj, 18:23Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:54Moon G sko­men­to­wał tek­st > trzy cno­ty ludzkie: wiara, [...]

dzisiaj, 17:45Moon G do­dał no­wy tek­st DETEKTYW RUT­KOW­SKI (piosen­ka)

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

dzisiaj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 17:38szpiek sko­men­to­wał tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]

dzisiaj, 17:32Moon G sko­men­to­wał tek­st Gdyby ktoś miał na [...]

dzisiaj, 17:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]