Spijam z Twych ust nektar [...] – carolyna

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest carolyna — zgromadziliśmy 9 opinii.

Matematycznie ...

Spi­jam z Twych ust
nek­tar zdrady
sporządzo­ny z liczb urojonych

Ob­liczam rachunek
prawdopodobieństwa
na osi wierności

Wytrąciłeś mnie
z kon­tek­stu
uczuć chcianych i niechcianych

Pros­ta matematyka
kwa­ran­tanną ciszy
ludzkich su­mień

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 maja 2018, 14:34

ble ble 

Dziękuję za wszys­tkie słowa.
@Ro­dia zde­cydo­wanie ok­sy­moron, pew­na gra słów. W poez­ji wszys­tkie chwy­ty do­zowo­lone ;-) 

też brzmi choro 

* zdradzanym 

To za­leży czy się zdradza, czy jest się zdradzam 

Spi­jam z Twych ust
nek­tar zdra­dy - 

trud­no mi so­bie to wyob­ra­zić o co w tym chodzi?
nak­tar zdra­dy - ok­sy­moron? ja­kieś sa­doma­so chyba 

i te­raz ma wys­ta­wiony rachu­nek su­mienia;)))))jak zaw­sze wszys­tko prze­myśla­ne i świet­ne!!!poz­dra­wiam :-)))) 

świet­na gra słów :) 

Poz­dra­wiam :) 

Ma­tema­tyka stosowana 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 06:56cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Na ka­wie to przy [...]

dzisiaj, 06:55cyt.adela sko­men­to­wał tek­st SYZYFOWIE

dzisiaj, 06:52fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto dwudzies­te trze­cie

dzisiaj, 06:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tyle w nas po­mady, [...]

dzisiaj, 06:44cyt.adela sko­men­to­wał tek­st myślenie o bo­gu jest [...]

dzisiaj, 06:36zofija sko­men­to­wał tek­st myślenie o bo­gu jest [...]

dzisiaj, 06:24zofija wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 06:17zofija do­dał no­wy tek­st Jeżeli pot­ra­fisz kochać bez [...]

dzisiaj, 06:09danioł sko­men­to­wał tek­st Drogi równo­ległe mogą być [...]

dzisiaj, 06:00piórem2 do­dał no­wy tek­st Tyle w nas po­mady, [...]