Spijam z Twych ust nektar [...] – carolyna

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest carolyna — zgromadziliśmy 9 opinii.

Matematycznie ...

Spi­jam z Twych ust
nek­tar zdrady
sporządzo­ny z liczb urojonych

Ob­liczam rachunek
prawdopodobieństwa
na osi wierności

Wytrąciłeś mnie
z kon­tek­stu
uczuć chcianych i niechcianych

Pros­ta matematyka
kwa­ran­tanną ciszy
ludzkich su­mień

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 maja 2018, 14:34

ble ble 

Dziękuję za wszys­tkie słowa.
@Ro­dia zde­cydo­wanie ok­sy­moron, pew­na gra słów. W poez­ji wszys­tkie chwy­ty do­zowo­lone ;-) 

też brzmi choro 

* zdradzanym 

To za­leży czy się zdradza, czy jest się zdradzam 

Spi­jam z Twych ust
nek­tar zdra­dy - 

trud­no mi so­bie to wyob­ra­zić o co w tym chodzi?
nak­tar zdra­dy - ok­sy­moron? ja­kieś sa­doma­so chyba 

i te­raz ma wys­ta­wiony rachu­nek su­mienia;)))))jak zaw­sze wszys­tko prze­myśla­ne i świet­ne!!!poz­dra­wiam :-)))) 

świet­na gra słów :) 

Poz­dra­wiam :) 

Ma­tema­tyka stosowana 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 17:41marka sko­men­to­wał tek­st Słodka ka­wa.  

dzisiaj, 17:39marka sko­men­to­wał tek­st YHYM

dzisiaj, 17:37marka do­dał no­wy tek­st W po­ciągu

dzisiaj, 16:50Inius do­dał no­wy tek­st YHYM

dzisiaj, 16:38M44G do­dał no­wy tek­st Czasami war­to nie myśleć [...]

dzisiaj, 16:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:46Moon G sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:31silvershadow sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:31Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:27Moon G do­dał no­wy tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)