skusze się cza­sem i jes­tem [...] – CiepłaWoda

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest CiepłaWoda — zgromadziliśmy 7 opinii.

* * *

skusze się cza­sem
i jes­tem skucha
sku­piona na so­bie
ni­ko­go nie słucham
mój auto­rytet
w lus­tra od­bi­ciu
kielich gorzały
mnie trzy­ma przy życiu

kon­cen­truj się na mnie
dop­ra­wiaj mi ro­gi
ja jes­tem bo­gata
ty jes­teś ubo­gi
masz forsę i mo­ce
by wy­wieść mnie w las
a ja mam cen­niej­szy
nad wszys­tko- mój czas

od­chodzę, by wrócić
i po­dać ci rękę
ty cze­kasz aż przyjdę
i przed tobą klęknę
a wte­dy się wzbiera
we mnie fa­la złości
mur wa­li mi w głowę-
-z tej pus­tej miłości

w gorza­le znów to­pię
wspom­nienia co trzeszczą
wys­chnięte sek­re­ty
co z bólu sze­leszczą
od­pycha mnie kłam­stwo
a praw­da po­pycha
świat cały i wszechświat
u stóp moich zdycha

gdy zechcesz roz­ma­zać
mnie kiedyś wes­tchnieniem
pa­miętaj, że jes­tem
za­la­na cier­pieniem
i stoję tak wier­nie
na krawędzi życia
by zna­leźć ko­lej­nych
sto prawd do od­kry­cia

odsłaniam te praw­dy
i cho­wam w ciem­ności
do diabła- ra­tun­ku
do Bo­ga-li­tości
za­wołam raz jeszcze
by przejść obok siebie
za­pa­lić swą gwiazdę
na nie moim niebie.

wiersz
zebrał 16 fiszek • 29 kwietnia 2017, 20:15

Mag­da, jes­teś pew­na, że za całe Two­je draństwo nie tra­fisz do... diabła? :P 

Viola, Viola, Viola...
Bar­dzo ładne.
Poz­dra­wiam. :)) 

Lu­bię taką formę i płyn­ność z jaką chłonęłam każdą strofę. Troszkę ego­tyczny, ale to nic złego. Poz­dra­wiam :) 

Całkiem uz­dolniona de­gene­rat­ka to pi­sała . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RozaR

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 19:55Cooperwoolf do­dał no­wy tek­st Czy muszę krzyczeć jak [...]

dzisiaj, 19:48piórem2 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 19:35Smurf007 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:26PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

dzisiaj, 19:19Pan_Sans-Valeur do­dał no­wy tek­st Bez war­tości...  

dzisiaj, 18:56fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 18:37bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 17:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 17:38AMA sko­men­to­wał tek­st ***