Skąd się biorą? Jak [...] – Moon G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Moon G — zgromadziliśmy 0 opinii.

ŻADEN Z WAS!

Skąd się biorą? Jak tak można,
żeby z dziec­kiem chcieć to robić?
Ja­ka ka­ra będzie dobra
by ją dać pedofilowi?

W końcu pro­pozyc­ja słuszna ...
lat trzydzieści ? ... dożywo­cie? ...
spra­wied­li­wość jest to dłużna
wszys­tkim tym zniszczo­nym dzieciom!

A co z resztą podłych przestępstw ...
po­niżaniem czy znęca­niem? ...
Bo nie tyl­ko zbo­ki wstrętne
być po­win­ny tak karane!

Każdy duży, który bije,
który za nic ma małego
tu, w tym kra­ju, nie powinien
mieć w wol­ności miej­sca swego!

Mi nie chodzi tu­taj tylko
o nad dziećmi się znęcanie,
ale o to moc­ne wszystko
wo­bec słab­szych sto­sowa­ne ...

Człowiek co człowieka niszczy
bra­ku człowie­czeństwa wi­nien ...
ta­cy wy, w wol­ności wszys­cy ...
ŻADEN Z WAS BYĆ NIE PO­WINIEN!

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 16 maja 2019, 17:50
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Moon G

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 11:10PetroBlues sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

dzisiaj, 10:54Niusza do­dał no­wy tek­st Jeżeli życie jest sztuką [...]

dzisiaj, 10:49Niusza do­dał no­wy tek­st Nie każdy ho­mosek­sualis­ta to [...]

dzisiaj, 10:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 10:20ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 10:17ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

dzisiaj, 10:15ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:03Niusza sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 09:25Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jesienna mi­niatur­ka pod no­gami

dzisiaj, 09:23Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***