Siedząc w kącie, Po raz [...] – Szafirowe_Serce

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Szafirowe_Serce — zgromadziliśmy 1 opinia.

Podjęłam ryzyko.

Siedząc w kącie,
Po raz ko­lej­ny przej­rzałam op­cje zysków i strat.
Choć strat zna­lazło się więcej,
Zaryzykowałam.
Pos­ta­wiłam na miłość.
Pew­nie nieodwzajemnioną.
Raczej nie ma na­wet szans na dal­szą przyjaźń.
Wyb­rałam jedną z dwóch kart.
Choć mogę zos­tać z niczym.

Czuję strach.
Ser­ce mo­je pier­wszy raz kocha tak mocno.
Zos­ta­nie wszys­tko, lub nic.
Szczęście, zwycięstwo,
Bądź roz­pacz i klęska.

Nie dało się inaczej.
Ka­zał mi wybierać.
A jak to zro­bić nie mając pewności?
Zos­ta­wił przystań.
Choć wiem, że to już nie to samo.

Cze­kam i marzę, żeby przeczy­tać choć: ,,zostań",
al­bo: ,,rzuć wszys­tko i przyjedź."
Żyję nadzieją, że nie na­piszesz mi jed­nak ,,znik­nij."

wiersz
zebrał 8 fiszek • 10 stycznia 2012, 15:40

Te­go co nastąpi jut­ro...prze­widzieć się nie da, ale dla miłości zaw­sze ry­zyko­wać...war­to :):)

Życzę Ci wszys­tkiego co naj­piękniej­sze i...uwierz w siebie, może wówczas " strach będzie miał mniej­sze oczy" :):) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Julka 10

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 08:53cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:52cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:45cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:43cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:43cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:43danioł sko­men­to­wał tek­st by od­na­leźć sens is­tnienia, [...]

dzisiaj, 08:42danioł sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:33cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:32cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Samotność jest za­gubioną przez [...]

dzisiaj, 08:31silvershadow sko­men­to­wał tek­st by od­na­leźć sens is­tnienia, [...]