Ścieżka, tam gdzie ona [...] – M44G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest M44G — zgromadziliśmy 3 opinie.

Wczorajsze dzisiaj.

Ścieżka, tam gdzie ona prowadzi
Nieda­leko ka­mienia, co w rze­ce brodzi
Na brze­gu wy­sokim gdzie pta­ki różnorakie
To tam gdzie bo­cian, ry­ba i ważka z rakiem

Gdzie niejed­na niewias­ta neg­liż swój ukazuje
W chłod­nej wręcz zim­nej wo­dy nur­cie nurkuje
Tam gdzie łąki zielo­ne i szczy­ty w słońcu skąpane
Gdzie na pas­twis­ku kro­wy, by­ki i spłoszo­ne łanie

Tu chu­tory zielo­ne, łany zbóż każde­go rodzaju
Gdzie nieg­dyś Ta­tar z Ata­manem bro­nili urodzaju
W wiel­kich po­tyczkach krew wy­lewa­li cudzą i swoją
To, co było dla nich dzi­siaj, dla nas jest wielką His­to­rią

Odtwórz

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 sierpnia 2017, 19:02

Nie do­paso­wywałem tek­stu do me­lodii, do­paso­wywałem słowa do słów czy­li His­to­rii. Miłych snów wam życzę Dro­gie Panie. 

Cieka­wa, nos­talgiczna nu­ta, tyl­ko..., te łany ... mi zgrzytają...
można pop­ra­wić, ale pieśń ideal­nie dobrana.
A. 

Nie prze­gap najważniejszego. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 18:55nicola-57 sko­men­to­wał tek­st największą siłę prze­bicia ma [...]

dzisiaj, 18:45piórem2 do­dał no­wy tek­st Chcesz mieć święty spokój [...]

dzisiaj, 18:43piórem2 do­dał no­wy tek­st Długie wier­sze piszą poeci [...]

dzisiaj, 18:41piórem2 do­dał no­wy tek­st Klnąć może każdy ale [...]

dzisiaj, 18:40piórem2 do­dał no­wy tek­st Zdradzić może każdy ale [...]

dzisiaj, 18:39piórem2 do­dał no­wy tek­st Toną nie ci którzy [...]

dzisiaj, 18:39Whitename sko­men­to­wał tek­st Dróg jest wiele ale [...]

dzisiaj, 18:38piórem2 do­dał no­wy tek­st Dróg jest wiele ale [...]

dzisiaj, 18:28Whitename sko­men­to­wał tek­st Ci błagają o li­tość, [...]

dzisiaj, 18:10Logos sko­men­to­wał tek­st Nawracanie się, to spiep­rze­nie [...]