schodzę ci z drogi, sobie [...] – CiepłaWoda

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest CiepłaWoda — zgromadziliśmy 2 opinie.

* * *

schodzę ci z drogi,
so­bie też
i wszys­tkim, wiesz?
ni­kim jes­te(ś)m , 
więc idę
z wyb­ra­nej dro­gi, gdzieś...
wyd­reptam, nową ko­lorową, bez łez.
odejdę, spłynę też.
gdzieś, ktoś cze­ka na mnie po cichu
przy kielichu, przy kawie
ba­wi się chyba
a mi to ryba...
przyjdę, przy­tulę jak najczulej

to ta­ka gra( ma­tyka) snów

od­bi­ja mi znów,
w lus­trze odbicie,
kocham nad życie
ten stan
gdy wszys­tko mam i trwam sa­mot­nie,
jak cisza
wszys­tko mi zwisa
słyszysz? już nic nie mówię.
czu­je tyl­ko i myślę mil­czeć,
wyłącznie
włącz mnie
po­razi cię mój blask
nie jes­tem prob­le­mem do rozwiązania
jes­tem do kochania
jak pot­ra­wa, za­bawa, pol­ny mak

aż tak mnie kochaj,
nim po­gubię płat­ki
za­pom­ni o mnie zgnuśniały świat...

nicze­go mi nie będzie brak.
może traw, słońca, wiatru..
i tej dro­gi, co wy­dep­tałam so­bie,
dzięki To­bie.

wiersz
zebrał 6 fiszek • 28 czerwca 2018, 19:22

sam jes­teś śliczny
:)* 

Śliczne. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 16:06Gaia sko­men­to­wał tek­st Między zna­kami

dzisiaj, 16:04Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 16:00Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:38Pojda do­dał no­wy tek­st Wojna

dzisiaj, 14:30truman sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:27truman sko­men­to­wał tek­st konwalia

dzisiaj, 13:10zofija do­dał no­wy tek­st dopalacze

dzisiaj, 13:10szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:08szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:44MyArczi sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza