Samotność znowu mnie nawiedziła, W [...] – xmichciox

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest xmichciox — zgromadziliśmy 2 opinie.

Samotność

Sa­mot­ność zno­wu mnie nawiedziła,
W raz ze smut­kiem się mną ba­wiła,
Sa­mot­nością się duszę,
Roz­ry­wam tym swoją dusze,
Na smu­tek z lękiem się wpatruje,
Ja­kieś pop­ra­wy ciągle oczekuje,
Nie chcę by daw­ne smut­ki zno­wu wróciły,
Smu­tek, niena­wiść i od­ra­za powróciły,
Ja chciałbym być tyl­ko kochany,
Być po pros­tu przez ko­goś do­ceniany,
Mo­je ser­ce ciem­ność pochłania,
Ser­ce mroczne de­mony wchłania,
Lecz się nie poddaje,
Za wyg­raną nie oddaje,
Wal­czyć ile sił będę,
Sa­motną drogę przejdę,
Aż znaj­dzie się ktoś kto złapie mo­je dłonie,
I spra­wi, że mo­je ser­ce zno­wu zapłonie,
De­mony z niego wypędzi,
I swój czas ra­zem spędzi,

wiersz • 13 września 2018, 18:21

Od cza­su do cza­su człowiek ma doła i chce ja­koś wy­razić to co czu­je, a o czym nie chce mówić ludziom. 

Wie­dze powrót. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy

Aktywność

dzisiaj, 13:43cyt.adela do­dał no­wy tek­st proza życia poety

dzisiaj, 13:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 13:31truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Tom

dzisiaj, 13:27truman do­dał no­wy tek­st odezwa do głuchych

dzisiaj, 13:07yestem sko­men­to­wał tek­st Wyjdź. Ro­bisz spus­tosze­nie w [...]

dzisiaj, 13:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś będziemy obok na [...]

dzisiaj, 13:02yestem sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 12:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swoją ko­bietę i [...]

dzisiaj, 11:19cyt.adela do­dał no­wy tek­st horrmony