Samotność znowu mnie nawiedziła, W [...] – xmichciox

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest xmichciox — zgromadziliśmy 2 opinie.

Samotność

Sa­mot­ność zno­wu mnie nawiedziła,
W raz ze smut­kiem się mną ba­wiła,
Sa­mot­nością się duszę,
Roz­ry­wam tym swoją dusze,
Na smu­tek z lękiem się wpatruje,
Ja­kieś pop­ra­wy ciągle oczekuje,
Nie chcę by daw­ne smut­ki zno­wu wróciły,
Smu­tek, niena­wiść i od­ra­za powróciły,
Ja chciałbym być tyl­ko kochany,
Być po pros­tu przez ko­goś do­ceniany,
Mo­je ser­ce ciem­ność pochłania,
Ser­ce mroczne de­mony wchłania,
Lecz się nie poddaje,
Za wyg­raną nie oddaje,
Wal­czyć ile sił będę,
Sa­motną drogę przejdę,
Aż znaj­dzie się ktoś kto złapie mo­je dłonie,
I spra­wi, że mo­je ser­ce zno­wu zapłonie,
De­mony z niego wypędzi,
I swój czas ra­zem spędzi,

wiersz • 13 września 2018, 20:21

Od cza­su do cza­su człowiek ma doła i chce ja­koś wy­razić to co czu­je, a o czym nie chce mówić ludziom. 

Wie­dze powrót. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy

Aktywność

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Cel to nic in­ne­go, [...]