silvershadow __
 4 sierpnia 2022 roku, godz. 7:44

To prawda, piekłem zarządza człowiek.