Roztrwaniane powoli Uparte obrazy Czerni [...] – Vort

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Vort — zgromadziliśmy 0 opinii.

Przemijalność

Roz­trwa­niane po­woli
Upar­te obrazy
Czer­ni po­pija­nej wódką
Prag­nienie czy nik­czem­ność za­lana w trupa?

Awa­ryj­ne wartości
Jak­by ja­kieś były
Zim­no przeszywające
Jak­by czuć się dało

Bez­krzyk w półnucie
Bez­wzrok w szaleństwie
Zgu­ba węchu
Niejas­ność siebie ułożona na wznak ku przepaści

Tyl­ko jut­ro naj­czul­szy wstręt
Uderzy ko­lejną pięścią
Jak naj­dal­szym pocałunkiem
W jak naj­bliższą twarz...

2016.04.

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 kwietnia 2016, 21:38
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vort

Użytkownicy
U V W
Aktywność

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 23:39po-duszka sko­men­to­wał tek­st 8.08

wczoraj, 22:12Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 22:11Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

wczoraj, 21:46Sierjoża do­dał no­wy tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]