rozpływam się na Twoich [...] – Malusia_035

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Malusia_035 — zgromadziliśmy 10 opinii.

***

rozpływam się na Twoich ustach
zniewa­lająco ak­sa­mit­ny dotyk
przyp­ra­wia o dreszcze
przy­jem­ność niesa­mowi­tej chwili
wyjątko­wa namiętność
prze­pełniająca biod­ra
ma­gia wy­pełniająca
dwa ciała
jak ogień rozpala

Kocha­nemu ...N .ღ

5.12.2017
Malusia_035


Odtwórz

wiersz
zebrał 13 fiszek • 6 grudnia 2017, 08:54

Ka­ti ,Ka­ro­li­no ,Iwon­ko, Ad­nachielu ,Giulet­ko, Mir­ku ,Madziu i Yes­tem :) Niez­mier­nie mi miło słyszeć ta­kie ciepłe słowa ,czu­je się lek­ko zaw­stydzo­na ale to tyl­ko spra­wia ,że z miła chęcią wra­cam w te stro­ny do Was :) Ser­decznie dziękuję i Poz­dra­wiam każde­go z Osob­na :) 

No i po zi­mie... a mówią, że to przez ga­zy ciep­larniane... ;)
Gorąco. :)) 

prze­piękna ma­gia płynie w słowach - ero­tyczny ogień
poz­dra­wiam autorkę ,)) 

Dużo w nim ra­dości życia. 

jest Ma­lusia i od ra­zu ro­bi się ciep­lej, a na­wet gorąco:)
Miło Cię czy­tać, zwłaszcza w ta­ki deszczo­wy poranek:) 

Tak na­reszcie jes­teś - powtórzę
Piękna his­to­ria wyjątko­wej chwi­li, zatrzymuje:) 

Na­reszcie jes­teś :) 
Piękny miłos­ny wier­sz.

Poz­dra­wiam :) 

oj czuć ten ogień uczuc 

cześć Ma­lusia;)jak zwyk­le pięknie napisane;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kati75

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 17:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]

dzisiaj, 17:43yestem sko­men­to­wał tek­st Czasem mu­simy siebie od­puścić, [...]

dzisiaj, 17:41yestem sko­men­to­wał tek­st Największą po­mocą od Bo­ga [...]

dzisiaj, 17:35yestem sko­men­to­wał tek­st Kupujemy dużo niepot­rzeb­nych rzeczy, [...]

dzisiaj, 17:32yestem sko­men­to­wał tek­st Wymieszałam żal z bólem, wy­mie­szałam [...]

dzisiaj, 17:31yestem sko­men­to­wał tek­st Spokój jest dla tych, [...]

dzisiaj, 17:27yestem sko­men­to­wał tek­st Kino - film po­winien [...]

dzisiaj, 17:24yestem sko­men­to­wał tek­st W do­mu bez książek [...]

dzisiaj, 17:20yestem sko­men­to­wał tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]

dzisiaj, 17:19yestem sko­men­to­wał tek­st Będąc dziec­kiem wie­rzysz, że [...]