Raz, dwa, trzy Kochałeś ją [...] – M44G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest M44G — zgromadziliśmy 16 opinii.

Examen de conciencia

Raz, dwa, trzy
Kochałeś ją i Ty
Czte­ry, pięć i sześć
Po­wie­działa To­bie cześć
Siedem, osiem, dziewięć
Nie wie­działeś, co odpowiedzieć
Dziesięć, je­denaście i dwunastka
Miłość do­padła Ciebie znienacka
Trzy­naście, czter­naście, piętnaście
Pew­ne­go dnia bez słowa opuściła Cię
Szes­naście, siedem­naście i osiemnastka
W ser­cu po­zos­tała do Niej Miłości garstka
Dziewiętnaście, dwadzieścia i dwadzieścia jeden
Ty myślałeś, że jes­teś dla Niej ten je­dyny tyl­ko ten jeden
Dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy i dwadzieścia czte­ry
Nie mar­tw się mój dro­gi znaj­dziesz też inną Miłość do [email protected]

Odtwórz

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 sierpnia 2017, 20:26

To do mnie , nie rozumiem. 

Spóźnione już zamknięte 

Nie mam w zwycza­ju uczyć się włas­nych tworów na pa mięć , i to jest błąd , dzięki te­go rodza­ju pa­mięciówce , zarówno neuro­ny od­po­wie­dzial­ne nie tyl­ko za pa­mięć krótkot­rwałą, jak i te tros­kli­wie opiekujące się sko­jarze­niami , bez pod­tek­stów , byłby bar­dziej dożywione , na pew­no lep­sze to niż pil­no­wanie ba­ranów za ok­nem , to pewne 

Na­talia nie śpi tyl­ko cno­ty pil­nu­je całą noc.
I ba­ranów pod oknem. 

Na­talio miłych snów. 

No ta­ki faj­ny jak ty. 

Faj­ny ;) 

Coś wplotłeś? ale nie mam kom­pu­tera wiec d. U.pa z ty­mi graj­ka­mi.
Ty­le ra­zy mo­wiłam byś mi tych skwier­czących nut nie puszczał. 

Odtwórz  

Bar­dzo rzad­ko włas­ci­wie wca­le. Anioły mają to do siebie że nie cier­pią na ludzkie do­leg­li­wos­ci. Ciało też mi się niestarzeje. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 14:33Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zamknij na chwilę oczy [...]

dzisiaj, 13:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 12:54oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę tęsknić...  

dzisiaj, 12:44oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wolę to­talną nudę od [...]

dzisiaj, 12:36kati75 sko­men­to­wał tek­st zimą opa­dam wy­rosnę prze­biśniegiem już wkrótce [...]

dzisiaj, 12:27kati75 sko­men­to­wał tek­st śniężyczka

dzisiaj, 12:26kati75 sko­men­to­wał tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

dzisiaj, 12:24kati75 sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]