Raz do rzeźni, rzeczki [...] – CoReK

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest CoReK — zgromadziliśmy 3 opinie.

Dziewczęcie

Raz do rzeźni, rzeczki brzegiem
sześć pro­siątek szło szeregiem.
Z dru­giej stro­ny szło dziewczęcie
i o dzi­wo też na rżnięcie.

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 lutego 2012, 14:48

Uwiel­biam kry­tykę jeśli jest sen­sownie uar­gu­men­to­wana .... a pa­ni mo­tylek jest zbyt stan­dardo­wa w swej wier­szo­wej pro­fes­ji by zro­zumieć że piękno, fi­nez­je i po­lot można czer­pać również z te­go co jest dla niektórych zbyt ciężkie do ogar­nięcia .....

sztuką jest po­kazać coś cieka­wego w każdym ga­tun­ku a nie kle­pać non stop to sa­mo sza­now­na pa­ni :)

poz­dra­wiam Jacek 

Poz­dra­wiam Fal­ko i auto­ra też:) 

niena­widzę w us­tach męskich słowa rżniecie, qrcze co to ma być? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 11:52onejka sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

dzisiaj, 11:50onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 11:45szpiek sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:24zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­da­lamy się od [...]

dzisiaj, 11:20filutka do­dał no­wy tek­st Romans. Krótkot­rwałe użycie?

dzisiaj, 11:08zofija sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:07zofija do­dał no­wy tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 10:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 09:19RozaR do­dał no­wy tek­st Sztuka współczes­na